Богдан Шуневич, Bohdan Shunevych
Богдан Шуневич, Bohdan Shunevych
Lviv State University of Life Safety
Підтверджена електронна адреса в ldubgd.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Розвиток дистанційного навчання у вищій школі країн Європи та Північної Америки
БІ Шуневич
Дис.... докт. пед. наук 13 (01), 129-143, 2008
992008
Обґрунтування наукової термінології з дистанційного навчання
Б Шуневич
Вісник Нац. ун-ту «Львів. політ, 95-104, 2003
572003
Тенденції розвитку складових частин організації дистанційного навчання
БІ Шуневич
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2009
332009
Теоретичні основи дистанційного навчання: Навч. посібник, 2-е вид., доповнене /
Б Шуневич
Львів: Вид-во ЛДУ БЖД, 2009
30*2009
Дистанційне навчання в системі вищої освіти Європи та Північної Америки: Монографія
БІ Шуневич
К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет, 2005
292005
Дистанційна освіта: Теорії індустріалізації викладання
Б Шуневич
Педагогіка і психологія професійної освіти, 45-50, 2002
292002
Тенденції розвитку дистанційного навчання у зарубіжній вищій школі
БІ Шуневич
Інформаційні технології і засоби навчання.–2008.–Вип 3 (7), 24, 2008
252008
Організація дистанційного навчання іноземних мов в освітніх закладах України: навчальний посібник
БІ Шуневич
Львів: Вид-во „Ставропіґіон, 2006
142006
Розвиток дистанцiйного навчання у вищiй школi країн Европи та Пiвнiчної Америки: дис... д-ра наук: 13.00. 01-Киев, 2008.
БI Шуневич
132008
Шляхи поповнення терміносистеми з дистанційного навчання
Б Шуневич
Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. праць, 437-440, 2005
112005
Розвиток основних компонентів для організації дистанційного навчання в Україні
БІ Шуневич
Проблеми освіти: Науково-методичний збірник.–К.: Наук.-метод. центр вищої …, 2003
112003
Дистанційна освіта в Україні: навчальні матеріали
Б Шуневич
Проблеми освіти.–2003.–Вип 31, 323-342, 2003
112003
Сучасні способи відбору термінів та укладання перекладних словників нових терміносистем
БІ Шуневич
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 90-93, 2008
102008
Економіка дистанційної освіти: сучасний закордонний досвід
Б Шуневич
Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. пр.–Ч 2, 209-212, 2003
102003
Методика комбінованого викладання іноземної мови у вищому навчальному закладі
БІ Шуневич
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2009
92009
Структурні і функціональні характеристики англійської термінології з робототехніки дис. … к. філол. н. : 10.02.04
Б Шуневич
91991
Укладання дистанційних курсів на віртуальному навчальному середовищі ILIAS: Навчально-методичний посібник для викладачів вищих навчальних закладів
КА Шуневич Б.
Львів: Видавн. центр ЛІПБ,, 2005
82005
Дистанционное обучение в Украине: учебные программы, дистанционные курсы, програмное обеспечение
Б Шуневич
Открытое образование, 41-48, 2003
82003
Дистанційна освіта: зарубіжний досвід на матеріалі англійської мови
Б Шуневич
Іноземні мови, 64-66, 2003
82003
Foreign Language Blended Learning at Higher Schools in Ukraine
ОM B. Shunevych
Proceedings of the International Conference on Computer Science and …, 2006
62006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20