Тихонова Олена Михайлівна, Olena Tykhonova, Elena Tikhonova
Тихонова Олена Михайлівна, Olena Tykhonova, Elena Tikhonova
Сумський національний аграрний університет
Підтверджена електронна адреса в snau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Agrobiological and ecological bases of productivity increase and genetic potential implementation of new buckwheat cultivars in the conditions of the northeastern Forest-Steppe …
AO Butenko, OM Tykhonova
International Scientific Conference Relevant Issues of the Development of …, 2019
202019
Agrobiological and ecological bases of productivity increase and genetic potential implementation of new buckwheat cultivars in the conditions of the Northeastern Forest-Steppe …
АО Butenko, МG Sobko, VO Ilchenko, MV Radchenko, ZI Hlupak, ...
Ukrainian Journal of Ecology 9 (1), p.162–168, 2019
202019
Характеристика природних комплексів Гетьманського національного природного парку
ВГ Скляр, ЮЛ Скляр, ОО Гудаков, ОМ Тихонова
Сумський національний аграрний ун-т, 2012
72012
Population dynamics of the typical meadow species in the conditions of pasture digression in flooded meadows.
LM Bondarieva, KS Kyrylchuk, VH Skliar, OM Tykhonova, HO Zhatova, ...
Ukrainian Journal of Ecology 9 (1), p. 204–211, 2019
42019
Ценопопуляції інвазійного виду Stenactis (Phalacroloma) annua (L). Cass. на заплавних луках річки Псел (Сумська область)
ТО Коровякова, ОМ Тихонова
Вісник Черкаського університету, 2013
42013
Віталітетна структура популяцій деяких видів бур’янів у посівах зернових культур
ОМ Тихонова
Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія.–2011.–Вип 19 19 …, 2011
3*2011
Періодизація онтогенезу STENACTIS (PHALACROLOMA) annua та вивчення онтогенетичної структури популяцій в умовах господарського користування заплавними луками
ТО Коровякова, ОМ Тихонова
22015
Взаємозумовленість формування вегетативної та генеративної сфер рослин: метод канонічних кореляцій
ЮА Злобін, КС Кирильчук, ОМ Тихонова, ТІ Мельник
Інститут ботаніки ім. МГ Холодного НАН України, 2007
22007
Ontogenetic structure of populations of forest-forming species of the Left-Bank Polissya of Ukraine
V Skliar, K Kyrylchuk, O Tykhonova, L Bondarieva, H Zhatova, ...
Baltic Forestry 26 (1), 2020
12020
Productivity of Sugar Maize of Hybrid Moreland F1 Depending on Technological Factors of Growing
YY Hryhoriv, AO Butenko, GA Davydenko, MV Radchenko, ...
Ukrainian Journal of Ecology 10 (2), 2020
12020
ВЕГЕТАТИВНЕ РОЗМНОЖЕННЯ CHRYSANTHEMUMX KOREANUM MAKAI В УМОВАХ ННВК СУМСЬКОГО НАУ
ОМ Тихонова., ЛМ Бондарєва
Вісник Уманьського національного університету садівництва 2, c. 83-86, 2018
12018
Популяційний аналіз та його використання у процесі регулювання забур’яненості агрофітоценозів
ОМ Тихонова, ВГ Скляр, ТО Коровякова
12016
Особливості генеративного розмноження розповсюджених видів бур’янів у посівах зернових культур
ОМ Тихонова, ІМ Масик, ТО Коровякова
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Агрономія і …, 2012
12012
Analysis of Setaria glauca (L.) P. Beauv. Population’s Vital Parameters in Grain Agrophytocenoses
O Tykhonova, V Skliar, M Sherstiuk, A Butenko, K Kyrylchuk, M Bashtovyi
Environmental Research, Engineering and Management 77 (1), 36-46, 2021
2021
Дослідження валового вмісту нікелю та арсену у смугах відведення автошляхів м. Суми
ОМ Тихонова, КС Кирильчук, ВП Шаповал, ЕМ Тихонова, ...
СНАУ, 2020
2020
RELEVANT ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES
S Buriachenko, B Stegniy, V Ivchuk, A Butenko, O Tykhonova, ...
2019
Туристичний кластер Сумщини: геомоніторинг об'єктів екологічно орієнтованого туризму як складова сталого розвитку регіону
МГ Баштовий, ВГ Скляр, ОМ Тихонова, ЮЛ Скляр
Вісник СНАУ. Серія «Економіка і менеджмент»., c. 187-192, 2019
2019
Organizational Aspects Of Fiscal Authorities In Ukraine And Foreign Countries: Comparative Analysis
O Tykhonova, O Sviderskyi, I Yefremova
Baltic Journal of Economic Studies 4 (5), 357-363, 2018
2018
Еcologization of winter wheat production by microbiological inoculation
Тikhonova Еlena
International scientific forum 'STABICON', P. 104-106, 2018
2018
Екологізація вирощування озимої пшениці за рахунок використання мікробіологічних препаратів
ОМ Тихонова
Миколаївський національний аграрний університет, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20