Світлана Родченко
Світлана Родченко
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Оцінка рівня забезпеченості регіонів України банківськими установами
СС Родченко
Економічні науки.–2008.–Вип 5, 17, 0
4
Предпосылки совершенствования качества менеджмента банковских услуг путем стандартизации приемов работы с клиентами
ВБ Родченко, СС Родченко
Коммунальное хозяйство городов, 151-157, 2006
12006
ДЕФІНІЦІЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКУ
СС РОДЧЕНКО
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ, 155, 2018
2018
Математичні моделі та новітні технології управління економічними та технічними системами
ВО Тімофєєв, ІВ Чумаченко, РВ Артюх, ІГ Бабець, МВ Булаєнко, ...
Харьков: ФОП Мезіна ВВ, 2017
2017
Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси підприємства»(для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямку …
СС Родченко
2009
Методичні вказівки до проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з курсу «Облік у зарубіжних країнах»(для студентів 4-5 курсів заочної форми навчання напряму …
ЄВ Гавриличенко
2009
Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Банківська справа»(для слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання спеціальностей 7 …
ТЄ Одаренко, СС Родченко
2009
Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Облік у зарубіжних країнах»(для студентів 4 курсу заочної форми навчання факультету післядипломної освіти і заочного навчання …
ЄВ Гавриличенко, СС Родченко
2009
Програма і робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Фінанси»(для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо–кваліфікаційного рівня бакалавр, галузь знань–0305 …
ГІ Базецька, СС Родченко
2009
Облік кредитно–розрахункових операцій в банках: Методичні вказівки для проведення практичних занять (для студентів 5 курсу заочної форми навчання кваліфікаційного рівня …
ВФ Петрова, СС Родченко
2009
Програма і робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Банківська справа»(для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо–кваліфікаційного рівня бакалавр, галузь знань …
ВФ Петрова, СС Родченко, ВН Циганок
2009
Фінанси: Методичні вказівки для проведення практичних занять (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо–кваліфікаційного рівня бакалавр, галузь знань–0305 …
ТА Пушкар, СС Родченко
2009
Банківська справа: Методичні вказівки для проведення практичних занять (для студентів 4 курсу заочної форми навчання заочної форми навчання освітньо–кваліфікаційного рівня …
ВФ Петрова, СС Родченко
2009
Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Гроші та кредит»(для слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0501–«Економіка і підприємництво»).
ГІ Базецька, СС Родченко
2009
Методичні вказівки до організації самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Гроші та кредит»(для студентів 3 курсу заочної форми навчання (для студентів …
ВБ Родченко, СС Родченко
2009
Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Банківська справа» для студентів 4 курсу напряму підготовки-0501-Економіка і підприємництво за спеціальністю 6.050100 «Облік і …
ВФ Петрова, СС Родченко
2009
Облік кредитно–розрахункових операцій в банках: Конспект лекцій
ВБ Родченко, СС Родченко
2009
Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Гроші та кредит»(для студентів 3 курсу заочної форми навчання, галузь знань 0305-«Економіка і підприємництво» за напрямом …
ЄМ Гелеверя, СС Родченко
2009
Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Облік кредитно–розрахункових операцій в банках”(для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо–кваліфікаційного рівня …
ВФ Петрова, СС Родченко
2009
Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів 4 курсу заочної форми навчання, напряму підготовки 0502 (6.030601)–«Менеджмент …
СС Родченко
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20