Світлана Родченко
Світлана Родченко
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Оцінка рівня забезпеченості регіонів України банківськими установами
СС Родченко
Економічні науки.–2008.–Вип 5, 17, 0
4
Предпосылки совершенствования качества менеджмента банковских услуг путем стандартизации приемов работы с клиентами
ВБ Родченко, СС Родченко
Коммунальное хозяйство городов, 151-157, 2006
12006
ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ: СУТНІСТЬ, МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ТА ОЦІНКА РІВНЯ
ЗБ Живко, СС Родченко
Економічний простір, 23-27, 2020
2020
Сутність та класифікація фінансових стратегій банківських установ
СС Родченко
Видавничий дім" Гельветика", 2019
2019
Дефініції фінансово-економічної безпеки банку
SS Rodchenko
Економічний аналіз 28 (4), 155-166, 2018
2018
Математичні моделі та новітні технології управління економічними та технічними системами
ВО Тімофєєв, ІВ Чумаченко, РВ Артюх, ІГ Бабець, МВ Булаєнко, ...
Харьков: ФОП Мезіна ВВ, 2017
2017
Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси підприємства»(для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямку …
СС Родченко
2009
Методичні вказівки до проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з курсу «Облік у зарубіжних країнах»(для студентів 4-5 курсів заочної форми навчання напряму …
ЄВ Гавриличенко
2009
Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Банківська справа»(для слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання спеціальностей 7 …
ТЄ Одаренко, СС Родченко
2009
Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Облік у зарубіжних країнах»(для студентів 4 курсу заочної форми навчання факультету післядипломної освіти і заочного навчання …
ЄВ Гавриличенко, СС Родченко
2009
Програма і робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Фінанси»(для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо–кваліфікаційного рівня бакалавр, галузь знань–0305 …
ГІ Базецька, СС Родченко
2009
Облік кредитно–розрахункових операцій в банках: Методичні вказівки для проведення практичних занять (для студентів 5 курсу заочної форми навчання кваліфікаційного рівня …
ВФ Петрова, СС Родченко
2009
Програма і робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Банківська справа»(для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо–кваліфікаційного рівня бакалавр, галузь знань …
ВФ Петрова, СС Родченко, ВН Циганок
2009
Фінанси: Методичні вказівки для проведення практичних занять (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо–кваліфікаційного рівня бакалавр, галузь знань–0305 …
ТА Пушкар, СС Родченко
2009
Банківська справа: Методичні вказівки для проведення практичних занять (для студентів 4 курсу заочної форми навчання заочної форми навчання освітньо–кваліфікаційного рівня …
ВФ Петрова, СС Родченко
2009
Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Гроші та кредит»(для слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0501–«Економіка і підприємництво»).
ГІ Базецька, СС Родченко
2009
Методичні вказівки до організації самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Гроші та кредит»(для студентів 3 курсу заочної форми навчання (для студентів …
ВБ Родченко, СС Родченко
2009
Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Банківська справа» для студентів 4 курсу напряму підготовки-0501-Економіка і підприємництво за спеціальністю 6.050100 «Облік і …
ВФ Петрова, СС Родченко
2009
Облік кредитно–розрахункових операцій в банках: Конспект лекцій
ВБ Родченко, СС Родченко
2009
Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Гроші та кредит»(для студентів 3 курсу заочної форми навчання, галузь знань 0305-«Економіка і підприємництво» за напрямом …
ЄМ Гелеверя, СС Родченко
2009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20