Follow
Зорина Атаманчук
Зорина Атаманчук
Львівський інститут економіки і туризму
Verified email at org.lviv.net - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Розвиток міжнародного туризму в умовах пандемії СOVID-19: тенденції та очікування
ЗА Атаманчук
Бизнес Информ, 94-99, 2020
252020
Глобальні тенденції розвитку міжнародного туризму в структурі світового ринку послуг
ЗА Атаманчук
Бизнес Информ, 21-27, 2020
152020
Використання сучасних інформаційних технологій у процесі викладання обліково-фінансових дисциплін
ЗА Атаманчук
Інноваційні методи викладання обліково-фінансових дисциплін у ВНЗ України, 76-80, 2012
10*2012
Монетарні ефекти платіжного балансу і ремонетизація української економіки
В Шевчук, ЗА Атаманчук, Н Черкас
Стратегічні пріоритети, 67-75, 2007
92007
Формування мережевої туристичної індустрії як форма глобальної інтеграції країн
ЗА Атаманчук
Економічний простір, 49-64, 2019
52019
Роль освіти у формуванні кластерної ініціативи в міжнародному туризмі/Збірник наукових праць Донецького державного університету управління
ЗА Атаманчук
Серія «Економіка». Т. ХIX, вип 308, 91-97, 2018
52018
Розвиток міжнародного туризму як шлях формування крос-культурної толерантності
ЗА Атаманчук
42021
Оцінка торговельної ефективності України з країнами ЄС
ЗЯ Макогін, ЗА Атаманчук
Бизнес Информ, 16-25, 2020
42020
Перспективи розвитку взаємовідносин між Україною та ЄС після підписання Угоди про асоціацію
ЗА Атаманчук
The 8-th International scientific and practical conference «Integration of …, 2022
32022
Проблеми та перспективи розвитку корпоративного управління в Україні
ЗА Атаманчук
Харків:«Бізнес Інформ», 2021
32021
Ризики прискореної ремонетизації української економіки
В Шевчук, З Атаманчук
Соціально-економічні дослідження в перехідний період: Збірник наук. праць …, 0
3
Використання блокчейн-технології на підприємствах: світовий досвід та розвиток в Україні
ЗА Атаманчук, АО Завидовська
The XIV International Science Conference «Theoretical foundations in …, 2021
22021
Перспективи розвитку мiжнародного туризму в умовах цифровiзацiї економiки
ЗА Атаманчук
Міжнародної науково-практичної конференції, 6, 2019
22019
Глобалізація світових ринків товарів та послуг
ЗА Атаманчук, ЗЯ Макогін
22019
Процентна політика Національного банку України як механізм регулювання грошового ринку
ІРБ З.А. Атаманчук
Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку України, 40-41, 2012
2*2012
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ СО «МАГІСТР» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 292 «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»
МВ Савченко, ТВ Орєхова, ЛЛ Кістерський, ЗА Атаманчук, ...
Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2023
12023
Вплив крос-культурних комунікацій у міжнародному туризмі на дифузію інновацій між країнами
ЗА Атаманчук
Економіка і організація управління, 59-66, 2022
12022
Особливості міграції трудових ресурсів з україни в період пандемії
ЗА Атаманчук, АО Столяр
Тrends of development modern science and practice 9, 153, 2021
12021
Особливості інвестиційної діяльності Київської області
ЗА Атаманчук, КІ Луштей
The XIII International Science Conference «Development of modern science …, 2021
12021
Інвестиційне забезпечення «зеленої» економіки як пріоритетний напрям розвитку держави на засадах сталого розвитку
ЗА Атаманчук, ЮВ Неголюк
Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021
12021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20