Зорина Атаманчук
Зорина Атаманчук
Львівський інститут економіки і туризму
Подтвержден адрес электронной почты в домене org.lviv.net - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Монетарні ефекти платіжного балансу і ремонетизація української економіки
В Шевчук, ЗА Атаманчук, Н Черкас
Стратегічні пріоритети, 67-75, 2007
92007
Використання сучасних інформаційних технологій у процесі викладання обліково-фінансових дисциплін
ЗА Атаманчук
Інноваційні методи викладання обліково-фінансових дисциплін у ВНЗ України, 76-80, 2012
8*2012
Формування мережевої туристичної індустрії як форма глобальної інтеграції країн
ЗА Атаманчук
Економічний простір, 49-64, 2019
42019
Розвиток міжнародного туризму в умовах пандемії сovid-19: тенденції та очікування
ЗА Атаманчук
Бизнес Информ, 2020
32020
РОЛЬ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ КЛАСТЕРНОЇ ІНІЦІАТИВИ В МІЖНАРОДНОМУ ТУРИЗМІ
ЗА Атаманчук
Донецький державний університет управління, 2018
32018
Ризики прискореної ремонетизації української економіки
В Шевчук, З Атаманчук
Соціально-економічні дослідження в перехідний період: Збірник наук. праць …, 0
3
ГЛОБАЛЬНі ТЕНДЕНЦії РОЗВИТКУ МіЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В СТРУКТУРі СВіТОВОГО РИНКУ ПОСЛУГ
ЗА Атаманчук
Бизнес Информ, 2020
22020
Процентна політика Національного банку України як механізм регулювання грошового ринку
ІРБ З.А. Атаманчук
Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку України, 40-41, 2012
2*2012
Дослідження проблем та перспектив розвитку економіки України в умовах членства у СОТ
ЗА Атаманчук
«Світ книги», 2012, 2012
22012
Туристична галузь України в умовах пандемії COVID-19
ЗА Атаманчук, КВ Горкун
12021
ОЦіНКА ТОРГОВЕЛЬНОї ЕФЕКТИВНОСТі УКРАїНИ З КРАїНАМИ ЄС
ЗЯ Макогін, ЗА Атаманчук
Бизнес Информ, 2020
12020
3.4. ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У МІЖНАРОДНОМУ ТУРИЗМІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ПОШИРЕННЯ ІННОВАЦІЙ
ЗА Атаманчук
Авторський колектив, 195, 2019
12019
Грошово-кредитне регулювання та його роль у забезпеченні рівноваги доходу та платіжного балансу держави
ЗА Атаманчук
Львів: Львівська комерційна академія, 2011
12011
ВИКОРИСТАННЯ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА РОЗВИТОК В УКРАЇНІ
ЗА Атаманчук, АО Завидовська
The XIV International Science Conference «Theoretical foundations in …, 2021
2021
ОСОБЛИВОСТІ МІГРАЦІЇ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ З УКРАЇНИ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ
ЗА Атаманчук, АО Столяр
TRENDS OF DEVELOPMENT MODERN SCIENCE AND PRACTICE 9, 153, 2021
2021
Аналіз динаміки та структури експорту агропромислової продукції Вінницької області
ЗА Атаманчук, АР Свіргун
Економіка і організація управління, 54-65, 2021
2021
Інвестиційне забезпечення «зеленої» економіки як пріоритетний напрям розвитку держави на засадах сталого розвитку
ЗА Атаманчук, ЮВ Неголюк
Економіка і організація управління, 6-14, 2021
2021
СУЧАСНІ ТРЕНДИ ГЛОБАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
ЗА Атаманчук, ЛО Цибрій
Topical issues of practice and science 26, 103, 2021
2021
ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗА Атаманчук, КІ Луштей
The XIII International Science Conference «Development of modern science …, 2021
2021
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ІНВЕСТУВАННЯ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
ЗА Атаманчук, АО Пльонсак
EDITORIAL BOARD, 66, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20