Підписатись
Ольга Шевченко
Ольга Шевченко
Невідома організація
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Значення комунікативної компетентності у професійному становленні майбутніх психологів
ІВ Пузь, ОМ Шевченко
Психологічний часопис, 149-164, 2018
142018
Напрями та засоби забезпечення професійної захищеності практичних психологів ОВС України
ОМ Шевченко
Шевченко ОМ− К, 2006
92006
Iнновацiйна дiяльнiсть та венчурний капiтал в системнiй модернiзацiї нацiональної економiки: монографiя
НМ Краус, ОМ Шевченко
52013
Історія українського права: Навч. посібн.
О Шевченко
К.: Орлан, 16, 2001
52001
Історичний метод пізнання права (до методології питання)
ОМ Шевченко
Методологія приватного права: наук.-теорет. конф.,(м. Київ, 30 трав. 2003 р …, 2003
42003
Педагогічні умови розвитку комунікативної компетентності вчителів іноземної мови у післядипломній педагогічній освіті
О Шевченко
Нова педагогічна думка, 235-237, 2014
12014
Формування особистісної компетентності старшокласників
ОМ Шевченко
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України …, 2012
12012
Проблеми забезпечення правової підтримки дитинства в Україні
О Шевченко
Вісник інституту розвитку дитини, 179, 2010
12010
Стратегія інноваційної діяльності: методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності 073" Менеджмент" усіх форм навчання
ОМ Шевченко, ОВ Трейтяк
Чернігів: ЧНТУ, 2018
2018
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
ІВ Пузь, ОМ Шевченко
Редакційна колегія, 163, 2018
2018
Чинники та механізми розвитку особистісної компетентності
ОМ Шевченко
Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції …, 2015
2015
Психолого-педагогічний супровід розвитку особистісної компетентності старшокласників
О Шевченко
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2015
2015
Психологические особенности развития личностной компетентности старшекласников
ОН Шевченко
Категория «социального» в современной педагогике и психологии: материалы 2-й …, 2014
2014
Психологические особенности развития личностной компетенции старшеклассников
ОН Шевченко
ІІ Международная научно-практическая конференция "Тенденции и инновации …, 2012
2012
Психологічні особливості розвитку компонентів особистісної компетентності старшокласників
ОМ Шевченко
Наука і освіта : науково - практичний журнал Південного наукового Центру …, 2012
2012
Взаємозв’язок між рівнем розвитку компонентів особистісної компетентності та психологічними особливостями її становлення у старшокласників
ОМ Шевченко
Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць …, 2012
2012
Чинники розвитку особистісної компетентності
ОМ Шевченко
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2012
2012
Історія економіки та економічної думки
ДП Богиня, НМ Краус, ОВ Манжура, ВМ Нижник, ОМ Шевченко
Хмельницький національний університет, 2010
2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–18