Подписаться
Калашник Марія Павлівна
Калашник Марія Павлівна
H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Подтвержден адрес электронной почты в домене hnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сюита и партита в фортепианном творчестве украинских композиторов ХХ века
М Калашник
Харьков: Форт ЛТД, 1994
251994
Музичний тезаурус композитора: аспекти вивчення: монографія
МП Калашник
Режим доступу 94 (144.72), 2010
132010
Уроки елементарної теорії музики: Навч. посіб.
М Калашник
Харків: Peliсan, 2011
8*2011
Интерпретация жанров сюиты и партиты в творческой практике ХХ века (на примере фортепианных циклов украинских композиторов)
М Калашник
автореф. дис… на соис. уч. степени канд. искусствознания: спец. 17.00. 03 …, 1991
81991
Музичний тезаурус: специфіка, властивості, форми існування (на прикладі композиторської творчості)
МП Калашник
автореф. дис.… д-ра мист.: 17.00. 03/НАН України, Ін-т мистецтвознавства …, 2010
62010
Уроки елементарної теорії музики: Навчальний посібник
МП Калашник
Харків:«Фактор, 2004
52004
Основные принципы построения музыкального тезауруса
МП Калашник
Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв, 85-92, 2009
32009
Роль педагога у формуванні духовності майбутнього вчителя
МП Калашник
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2009
32009
Einige Aspekte der Spielpädagogik von Carl Czerny
KMPG A.O.
Мистецька освіта: історія, теорія, технології: зб. наук. праць / за загал …, 2016
2*2016
К процессу формирования профессионального тезауруса будущего преподавателя музыки: современные аспекты изучения музыкальных жанров
МП Калашник
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 16: Творча особистість …, 2012
22012
Українська національна ідея і мистецькі атрибути буття.
ЛМ Шевченко, МП Калашник
Харківська державна академія дизайну і мистецтв, 2020
12020
Исследование классико-романтических традиций в ранних фортепианных сочинениях А. Лубченко
МП Калашник, ЮМ Новиков
ScienceRise 3 (1 (32)), 2017
12017
Профессионально-творческая школа и тезаурус
МП Калашник
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика …, 2012
12012
Карнавальность и игра как способы преломления профессионального тезауруса в музыкальном тексте: к проблеме обучения и воспитания учащегося-композитора
МП Калашник
П86 Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загаль, 158, 2009
12009
творчество комПозиторов вены, как воПлощение ее музыкального тезауруса
МП Калашник
Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв, 90-97, 2009
12009
Робота над ансамблевою взаємодією у творах змішаного складу Ф. Риса
МП Калашник, ІВ Смірнова, ИВ Смирнова
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди; вид-во …, 2021
2021
Особливості ансамблевого письма в аспекті тембрової специфіки (на прикладі змішаних ансамблів Й. Брамса)
МП Калашник, ІВ Смірнова, ИВ Смирнова
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2021
2021
Ансамблеве письмо: теорія та композиторська практика
ІВ Смірнова, МП Калашник, ИВ Смирнова
Дніпропетровська академія музики імені М. Глінки, 2021
2021
ЕСТЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КАМЕРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ В. ЛЮТОСЛАВСЬКОГО
МП Калашник
The 3rd International scientific and practical conference “The world of …, 2020
2020
Уславлення любові єднання в триптиху сценічних кантат К. Орфа
МП Калашник, АА Татарнікова, АА Татарникова
Харківська державна академія дизайну і мистецтв, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20