Шерман Михайло Ісаакович
Шерман Михайло Ісаакович
ХДУ, професор кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Інформаційна культура майбутніх інженерів-судноводіїв як психолого-педагогічний феномен
МІ Шерман, ОМ Безбах
Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології, 190-193, 2014
242014
Структура професійної підготовки майбутніх судноводіїв у вищих морських навчальних закладах у контексті проблем формування інформаційної культури
МІ Шерман, ОМ Безбах
Наукові записки, 15-19, 2015
182015
Професійна комп'ютерно-інформаційна підготовка майбутніх слідчих у вищих навчальних закладах МВС України
МІ Шерман
Херсон: Олді-Плюс, 2008
172008
Комп’ютерно-інформаційна підготовка майбутніх юристів: теорія і практика
МІ Шерман
Київ: Вища освіта, 2004
172004
Електронні засоби подання навчального матеріалу як компонент навчально–методичного комплекту
МІ Шерман
Проблеми сучасного підручника, 42-46, 2003
15*2003
Професійна ідентичність як чинник формування інформаційної культури майбутніх судноводіїв
МІ Шерман, ОМ Безбах
Молодий вчений, 199-203, 2014
92014
Інформаційні технології в юридичній діяльності: базовий курс
МІ Шерман, ОВ Співаковський, ВМ Стратонов, ВВ Лапінський
Херсон: ХДУ, 2012
9*2012
Інформаційні технології в юридичній діяльності: базовий курс
МІ Шерман, ОВ Співаковський, ВМ Стратонов, ВВ Лапінський
Херсон: ХДУ, 2011
9*2011
Особливості сприйняття текстової інформації в електронних засобах подання навчального матеріалу
МІ Шерман
Нові технології навчання, 234-242, 2003
92003
Формування іншомовної професійної компетентності майбутніх судноводіїв засобами інформаційно-комунікаційних технологій
МІ Шерман, ВО Чернікова
Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології, 482-487, 2013
72013
Освіта дорослих: енциклопедичний словник
МІ Шерман
Київ: Основа, 2014
62014
Визначення структури інформаційної культури майбутніх судноводіїв
МІ Шерман, НВ Степаненко
Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації …, 2015
52015
Інформаційні технології в екології
МІ Шерман, НВ Степаненко
Херсон: Олді-Плюс, 2011
42011
Інтернет-залежність як сприятливий фактор вчинення злочинів у сфері інтелектуальної власності та комп’ютерних технологій
МІ Шерман
Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова, 126-130, 2011
42011
Інтернет-залежність як сприятливий фактор вчинення злочинів у сфері інтелектуальної власності та комп’ютерних технологій
МІ Шерман
Протидія злочинності у сфері інтелектуальної власності та комп’ютерних …, 2010
42010
Інформаційно-комунікаційні технології у професійній підготовці майбутніх екологів в умовах аграрного університету
МІ Шерман, НВ Степаненко
Нові технології навчання, 7-10, 2008
42008
Вступ до інформатики
МІ Шерман
Вища освіта, 143, 2003
42003
Визначення рівня знань студентів-екологів з дисципліни “Інформатика і системологія” засобами комп’ютерного тестування
МІ Шерман
Таврійський науковий вісник, 323-327, 2010
32010
Передумови розробки наскрізного модульного курсу “Інформаційні технології в екології”
МІ Шерман, НВ Степаненко
Современное состояние рыбного хозяйства: проблемы и пути решения, 225-226, 2008
32008
Інформаційна діяльність та роль керівника в програмно-технічному забезпеченні аналітичної роботи підрозділу ОВС
МІ Шерман
Підготовка спеціалістів-юристів для ОВС: здобутки, проблеми та перспективи …, 2007
32007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20