Людмила Швець Голінач
Людмила Швець Голінач
кандидат економічних наук, викладач Тернопільського національного
Verified email at tneu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Витрати соціально відповідальної діяльності бізнесу
Л Швець
Вісник Житомирського державного технологічного університету/ Економічні …, 2011
122011
Маркетинговий аналіз як спосіб оптимізації виробничої програми підприємства
Л Швець, П Попович
Економічний аналіз: збірник наукових праць кафедри економічного аналізу ТНЕУ …, 2009
4*2009
Планування соціальних витрат за стадіями життєвого циклу продукту
Л Швець
Облік і фінанси, 149-154, 2013
32013
Соціальний пакет: структура та спосіб запровадження на підприємстві
Л Швець, П Петро
Економічний аналіз: збірник наукових праць кафедри економічного аналізу …, 2010
32010
Актуальні проблеми розвитку сучасної авіаційної галузі як складової системи сервісного обслуговування
ЛІ Швець
Вісник Донецького університету економіки та права, 27-31, 2013
22013
Узагальнення соціальних витрат у звітності підприємств
Л Швець
Галицький економічний вісник: науковий журнал, 164-172, 2013
22013
Актуальні питання обліку соціальних витрат у цілях управління ними
Л Швець
Культура народов Причерноморья, 78-82, 2013
22013
Міжнародні норми корпоративної соціальної відповідальності
Л Швець
Сталий розвиток економіки: Всеукраїнський науково-виробничий журнал, 131-135, 2012
22012
Актуальність і методика відображення витрат на охорону праці машинобудівних підприємств в обліку
ЛІ Швець
СЕКЦІЯ 10. ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ, ГАЛУЗЯМИ …, 2013
12013
Питання аналізу соціальних витрат підприємств
Л Швець
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту, 34-39, 2013
12013
Контролінг управління якістю продукції
ЛІ Швець
Контролінг в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку: матеріали круглого …, 2012
12012
Облік витрат на якість продукції у формуванні конкурентоспроможності вітчизняного бізнесу
Л Швець
Облік як інформаційна система для економічної безпеки підприємств в …, 2010
12010
Питання обліку пенсійних проектів підприємницьких структур
ЛІ Швець
Збірник тез доповідей Десятої Ювілейної Міжнародної науково-практичої …, 0
1
ОБЛІК ТА АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ
ЛІ ШВЕЦЬ
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, 2014
2014
Інтегрована звітність підприємств: сутність та досвід впровадження
Л Швець
Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Стан і перспективи …, 2014
2014
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНІ
ЗО Душко
ІНТЕГРАЦІЙНІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ, 30, 2013
2013
Інформаційна асиметрія узагальнення соціальних витрат в обліку та звітності: контрольний аспект
Л Швець
Розвиток науки і аудиторської діяльності в Україні за 20 років, 129-132, 2013
2013
Accounting Treatment of Pension Plans Elements at Ukrainian Enterprises
Л Швець
European Applied Sciences, 173-175, 2013
2013
Соціальна діяльність підприємств: податкові наслідки
Л Швець
Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна …, 2012
2012
Сутність, класифікація і замовники аудиторських послуг
Л Швець
Проблеми і перспективи розвитку аудиту в Україні: Монографія, 75-83, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20