Людмила Вербівська
Людмила Вербівська
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Management of enterprise innovation costs to ensure economic security
VP Oksana Mamrotska, Svitlana Bondarenko, Liudmyla Verbivska, Natalia ...
International Journal of Recent Technology and Engineering 8 (3), 5609-5613, 2019
10*2019
Формування інвестиційної стратегії соціально-економічного розвитку прикордонного регіону
ЛВ Вербівська
Чернівецький нац. ун-тет, 87, 2004
62004
Інвестиційна стратегія соціально-економічного розвитку регіону: зміст і структура
Л Вербівська
Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Інноваційний розвиток …, 2003
32003
Проблеми формування сприятливого інвестиційного клімату регіону
Л Вербівська, Р Кравчук
Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Економічні науки, 273 – 285., 2003
22003
Strategically-oriented enterprise management through information systems
T Zybareva, O., Verbivska, L., Lopashchuk, I., Kalaman, O., Derkach, T ...
International Journal of Recent Technology and Engineering 8 (2), 3014-3017, 2019
12019
Корпоративна соціальна відповідальність в контексті сталого розвитку підприємництва
О Зибарева, Л Вербівська
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту, 20-35, 2017
12017
Стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємства та основні принципи їх формування
Л Вербівська, іван Судук
Молодий Вчений, 827-833, 2017
12017
Transformation of the paradigm of the economic entities development in digital economy
L Shkarlet, S., Dubyna, M., Shtyrkhun, K., Verbivska
WSEAS Transactions on Environment and Developmen 16, 413-422, 2020
2020
Особливості політики ціноутворення у сфері виробництва хліба та хлібопродуктів в україні
ОВ Зибарева, ЛВ Вербівська, ОБ Раца
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2018
2018
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ ФІРМИ
БЛ МЕЛЬНИК, ЛВ ВЕРБІВСЬКА
Фінансово-економічні та соціальні фактори розвитку міжнародних економічних …, 2017
2017
Концептуальні підходи щодо удосконалення діагностики мікросередовища в розробці стратегії підприємств
Л Вербівська
Особливості управління підприємствами в умовах глобальних викликів, 98-113, 2016
2016
Мотивація персоналу як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємства
Л Вербівська
Формування сучасного економічного простору: переваги, ризики, механізми …, 2016
2016
Сучасні проблеми менеджменту в Україні
Л Вербівська
Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики, 409-413, 2016
2016
Regional economic integration as instrument for peace building
I Verbivska, L., Yaskal
A.-M. Nedelea, M.-O. Nedelea (eds.) Peace Marketing, 292-313, 2016
2016
Формування механізму стимулювання роботи персоналу шляхом посилення взаємодії підприємства з мікросередовищем
Л Вербівська
Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього …, 2016
2016
Дослідження сучасного стану системи оплати праці працівників та її удосконалення
Л Вербівська, О Шестопалова
Зб. наук. праць між нар. наук.-практ. Інтернет-конф. «Стратегія …, 2015
2015
Дослідження економіко-математичної моделі фрактального аналізу фінансової стійкості банку
Л Вербівська, Є Скляр, О Никифорак
Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету …, 2015
2015
Підходи до удосконалення діагностики мікросередовища в розробці стратегії підприємства
Л Вербівська, Є Скляр
Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету …, 2015
2015
Вплив іміджу менеджера на ефективність управління персоналом вітчизняних підприємств
Л Вербівська
Шляхи розвитку економіки у контексті євроінтеграційних процесів : збірник …, 2014
2014
Інвестиції в людський капітал – суть та особливості розвитку в Україні
Л Вербівська
Соціально-економічні реформи в контексті глобалізації та євроінтеграції …, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20