Григорій Петрович Васянович
Григорій Петрович Васянович
Кафедра гуманітарних дисциплін та соціальної роботи Навчально-наукового інституту психології і
Verified email at ldubgd.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Педагогічна етика: Навчально-методичний посібник
ГП Васянович
Львів: Норма, 2005
244*2005
Морально-правова відповідальність педагога (теоретико-методологічний аспект): монографія
ГП Васянович
К.—Львів, 1997
90*1997
Ноологія особистості: Навчальний посібник для студентів і викладачів
ГП Васянович, ВД Онищенко
Львів:«Сполом, 2007
662007
Педагогічна етика: Навч.-метод. посібник [для викладачів і студ. вищих навч. закл.]
ГП Васянович
Л.: Норма, 2005
59*2005
Педагогіка вищої школи: Навч.-метод. посібник
ГП Васянович
Львів: Ліга-Прес, 2000
552000
Методологічні контексти педагогічної науки на сучасному етапі її розвитку
Г Васянович
Педагогіка і психологія професійної освіти, 9-30, 2013
452013
Вступ до філософії: навчальний посібник
ГП Васянович
Львів: Норма, 2001
362001
Педагогічна етика
ГП Васянович
Львів: Норма, 2005
302005
Професійні якості майбутнього фахівця: науково-методологічні критерії визначення і класифікації
Г Васянович, В Онищенко
Педагогіка і психологія професійної освіти, 9-33, 2013
162013
Збірка наукових праць
ГП Васянович
Філософські засади сучасного українського виховання.–Львів. Норма, 396-403, 2006
162006
Медіаосвіта: зарубіжний і вітчизняний досвід/Григорій Васянович
Г Васянович
Педагогіка і психологія професійної освіти, 11-21, 2007
132007
Концептуальні засади морально-духовної та естетико-психологічної підготовки фахівців у системі професійно-технічної освіти
Г Васянович
Педагогіка і психологія професійної освіти, 11-19, 2003
132003
Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на Заході
ГП Васянович
Педагогіка і психологія професійної освіти: науково-методичний журнал.–Львів …, 2009
102009
Дидактичні аспекти культурологічної підготовки спеціаліста у вищій школі
ГП Васянович
Педагогіка і психологія професійної освіти, 214-221, 1998
101998
Психолого-педагогічні основи професійної адаптації майбутніх фахівців: монографія
ГП Васянович
Л.: СПОЛОМ 464, 2008
92008
Педагогічні ідеї Івана Франка (до 150-річчя від дня народження Каменяра)
Г Касянович
Рідна школа, 921, 2006
92006
Гуманітарна освіта і стиль педагогічної діяльності викладача професійно-технічного навчального закладу
ГП Васянович
Гуманітарна освіта і виховання особистості: Збірник наукових праць/За ред …, 2004
92004
Григорій Сковорода–філософ і педагог
Г Васянович
Вісник Львів. ун-ту. Серія педагогічна, 239-251, 2004
92004
Педагогічна діяльність викладача вищої школи: теоретичний аспект
ОО Власенко
Таврійський вісник освіти, 73-78, 2014
82014
Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя початкових класів
Г Васянович
Вибрані твори: зб. наук. праць: в, 314-320, 2012
82012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20