Ганна Глебівна Демиденко
Ганна Глебівна Демиденко
Старший викладач кафедри української мови, Криворізький державний педагогічний університет
Підтверджена електронна адреса в kdpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Паралінгвальні фразеологізми в українській етнокультурі: монографія
ГГ Демиденко
НПП АСТЕРІКС, 2016
52016
Фразеологізми української мови на позначення невербальної поведінки мовців
ГГ Демиденко
Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки, 145-150, 2012
12012
Емоційна семантика паралінгвальних фразем на позначення негативних психічних станів мовця
ГГ Демиденко
Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2011
12011
Вербалізація емоції страху паралінгвістичними фразеологізмами української мови
ГГ Величко
Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2010
12010
Невербальний дискурс в українському комунікативному просторі (на матеріалі миремічної фразеології)
ГГ Демиденко
Science and Education a New Dimension 2, 92-96, 0
1
Словник фразеологізмів української мови на позначення невербальної комунікації: засади і принципи побудови
Г Демиденко
Криворізький державний педагогічний університет, 2019
2019
Репрезентація невербальної поведінки в ареальній фразеології української мови
Г Демиденко
Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2018
2018
ІНТОНАЦІЙНО-ГОЛОСОВИЙ ОБРАЗ УКРАЇНЦІВ І БІЛОРУСІВ
ГГ Демиденко
Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте-V, 47-51, 2018
2018
Інтонаційно-голосовий образ українців і білорусів (на матеріалі фразеології)
ГГ Демиденко
МГУ имени АА Кулешова, 2018
2018
Голосова поведінка українців і білорусів: особливості комунікативного мовчання (на матеріалі фразеології)
ГГ Демиденко
Філологічні студії, 16-25, 2018
2018
Вираження танцювальної культури українців засобами фразеології
ГГ Демиденко
Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2017
2017
Материнство як лінгвокультурне явище
ГГ Демиденко
Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2016
2016
Лингвистический статус фразеологизмов с невербальным компонентом
АГ Демиденко
Язык в различных сферах коммуникации : материалы II Междунар. науч. конф …, 2016
2016
Робота вчителя над засвоєнням фразеологізмів, що ілюструють невербальну поведінку українців
ГГ Демиденко
Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2015
2015
В ст. 62 Закону України «Про вищу освіту» зазначено, що студенти та інші особи, які навчаються у навчальних закладах мають право на захист від будь-яких форм експлуатації …
ІО Сквірський, ГГ Демиденко, ОВ Петришин, ОВ Олькіна-Дабіжа, ...
Бондар Олександр Григорович–Перший проректор Запорізького національного …, 2015
2015
Лінгвокультурні аспекти української та російської паралінгвальної фразеології
ГГ Демиденко
Устойчивые фразы в парадигмах науки, 364-367, 2015
2015
Паралінгвальні фразеологізми в українській етнокультурі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Г. Г. Демиденко …
ГГ Демиденко
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2014
2014
Табу в українській культурі та мовленнєвій практиці
ЮВ Єловська, ГГ Демиденко
2014
Невербальний код культури крізь призму фразеології української та білоруської мов
ГГ Демиденко
Святло скарынавых ідэй : Да 90-годдзя з дня нараджэння прафесара У.В …, 2014
2014
Вербализация позитивных эмоций в украинской паралингвистической фразеологии : этнокультурный аспект
АГ Демиденко
Язык в различных сферах коммуникации : материалы международной научной …, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20