Оксана Вівчар
Оксана Вівчар
д. е. н., професор кафедри КППЕБПД, ЗУНУ
Підтверджена електронна адреса в wunu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основні аспекти підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств
ОІ Вівчар
522009
Специфіка управління системою фінансово-економічної безпеки бізнесу в умовах турбулентності економічних процесів
ОІ Вівчар
Галицький економічний вісник, 106-111, 2015
172015
Прагматизм прискорення бізнесу при моніторингу його економічної безпеки в контексті трансформаційних змін
ОІ Вівчар
Сталий розвиток економіки, 194-199, 2014
162014
Особливості ідентифікації методів оцінки ринкової вартості бізнесу при діагностиці його економічної безпеки
ОІ Вівчар
Наука молода, 118-122, 2012
162012
Ефективність використання маркетингових стратегій
М Зяйлик, О Вівчар
Галицький економічний вісник, 166-173, 2011
162011
Ефективність використання маркетингових стратегій
МФ Зяйлик, ОІ Вівчар
Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя, 2011
162011
Peculiarities of assessment technologies usage in the management of financial and economic security of enterprises
O Vivchar, A Kolesnikov
Business Economics, 393-398, 2016
132016
Специфіка застосування інноваційно-логістичної системи ремонтно-будівельних підприємств
ОІ Вівчар
Науковий вісник Ужгородського університету, 175-177, 2011
132011
Перманентна генерація розвитку рейдерства в контексті деструктивних економічних явищ
ОІ Вівчар
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2014
122014
Теоретичні аспекти безпекознавства в умовах підприємств (Фундаментальні загрози в системному соціогуманітарному просторі)
О Вівчар
Електронне наукове фахове видання" Соціально-економічні проблеми і держава …, 2017
112017
Моделювання логістичних стратегій як визначальний фактор успішного розвитку ремонтно-будівельних підприємств
ОІ Вівчар
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту, 211-214, 2012
112012
Застосування логістичного підходу до управління матеріальними потоками
ОІ Вівчар
Матеріали ХІІ наукової конференції ТДТУ ім. І. Пулюя, 253, 2008
112008
Соціальна безпека: [Навчальний посібник]
ОІ Вівчар, АП Колесніков
92015
Процесний підхід до менеджменту якості
МФ Зяйлик, ОІ Вівчар
Інноваційна економіка, 191-194, 2013
82013
Проблеми теорії і практики менеджменту
БМ Андрушків, ОІ Вівчар, ВЛ Гевко, НБ Кирич, ЛМ Мельник
82009
Парадигма і наукова база логістичного управління
МФ Зяйлик, МФ Зяйлик, ОІ Вівчар, ОИ Вивчар
ТНТУ, 2011
72011
Парадигма і наукова база логістичного управління
МФ Зяйлик, ОІ Вівчар
ТНТУ, 2011
72011
Управління економічною безпекою підприємств: соціогуманітарні контексти: монографія
ОІ Вівчар
62018
Домінуючі тенденції та сучасні проблемні аспекти соціогуманітарного чинника економічної безпеки підприємницьких структур ОСББ
О Вівчар, ГВ Ціх
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „ОСББ: досвід, виклики …, 2017
62017
Інтеґраційні процеси логістики у контексті забезпечення фінансово-економічної безпеки бізнесу
ОІ Вівчар
Глобальні та національні проблеми економіки, 332-335, 2015
62015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20