Оксана Вівчар
Оксана Вівчар
д. е. н., професор кафедри безпеки, правоохоронної діяльності та фінансових розслідувань, ТНЕУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основні аспекти підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств
ОІ Вівчар
412009
Особливості ідентифікації методів оцінки ринкової вартості бізнесу при діагностиці його економічної безпеки
ОІ Вівчар
Наука молода, 118-122, 2012
152012
Специфіка управління системою фінансово-економічної безпеки бізнесу в умовах турбулентності економічних процесів
ОІ Вівчар
Галицький економічний вісник, 106-111, 2015
132015
Прагматизм прискорення бізнесу при моніторингу його економічної безпеки в контексті трансформаційних змін
ОІ Вівчар
Сталий розвиток економіки, 194-199, 2014
132014
Ефективність використання маркетингових стратегій
М Зяйлик, О Вівчар
Галицький економічний вісник, 166-173, 2011
132011
Ефективність використання маркетингових стратегій
МФ Зяйлик, ОІ Вівчар
Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя, 2011
132011
Peculiarities of assessment technologies usage in the management of financial and economic security of enterprises
O Vivchar, A Kolesnikov
Business Economics, 393-398, 2016
122016
Специфіка застосування інноваційно-логістичної системи ремонтно-будівельних підприємств
ОІ Вівчар
Науковий вісник Ужгородського університету, 175-177, 2011
102011
Теоретичні аспекти безпекознавства в умовах підприємств (Фундаментальні загрози в системному соціогуманітарному просторі)
О Вівчар
Електронне наукове фахове видання" Соціально-економічні проблеми і держава …, 2017
92017
Перманентна генерація розвитку рейдерства в контексті деструктивних економічних явищ
ОІ Вівчар
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки, 25-30, 2014
92014
Моделювання логістичних стратегій як визначальний фактор успішного розвитку ремонтно-будівельних підприємств
ОІ Вівчар
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту, 211-214, 2012
92012
Застосування логістичного підходу до управління матеріальними потоками
ОІ Вівчар
Матеріали ХІІ наукової конференції ТДТУ ім. І. Пулюя, 253, 2008
92008
Соціальна безпека: [Навчальний посібник]
ОІ Вівчар, АП Колесніков
82015
Проблеми теорії і практики менеджменту
БМ Андрушків, ОІ Вівчар, ВЛ Гевко, НБ Кирич, ЛМ Мельник
82009
Домінуючі тенденції та сучасні проблемні аспекти соціогуманітарного чинника економічної безпеки підприємницьких структур ОСББ
О Вівчар, ГВ Ціх
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „ОСББ: досвід, виклики …, 2017
62017
Процесний підхід до менеджменту якості
МФ Зяйлик, ОІ Вівчар
Інноваційна економіка, 191-194, 2013
62013
Парадигма і наукова база логістичного управління
МФ Зяйлик, МФ Зяйлик, ОІ Вівчар, ОИ Вивчар
ТНТУ, 2011
62011
Парадигма і наукова база логістичного управління
МФ Зяйлик, ОІ Вівчар
ТНТУ, 2011
62011
Сучасні проблемні домінанти злочинних груп у соціогуманітарному просторі України (безпекознавчий вимір системи підприємницьких структур)
ОІ Вівчар, ВВ Храпкіна, РП Шерстюк
Проблеми системного підходу в економіці, 55-61, 2017
52017
Інтеґраційні процеси логістики у контексті забезпечення фінансово-економічної безпеки бізнесу
ОІ Вівчар
Глобальні та національні проблеми економіки, 332-335, 2015
52015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20