Володимир Занора / Volodymyr Zanora
Володимир Занора / Volodymyr Zanora
Доцент кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана
Verified email at cdu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Огляд методів аналізу ризиків в проектах
ОБ Данченко, ВО Занора
Управление проектами и развитие производства, 2007
302007
Методика підбору кадрів з врахуванням організаційних ризиків
ВО Занора, ЛС Чернова, ЮМ Кузьмінська, ОБ Данченко
Управління проектами та розвиток виробництва, 88-94, 2013
132013
Підходи до управління ризиками банку
О Данченко, В Занора, А Боркун, А Шевченко
Управління проектами та розвиток виробництва, 2010
132010
Стан підприємств машинобудівної галузі України
ВО Занора
Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки, 37-41, 2011
122011
Класифікація ризиків виробничо-комерційної діяльності промислового підприємства
СВ Войтко, ВО Занора, СВ Войтко, ВА Занора
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності, 84-89, 2011
102011
Research and methodological framework for managing the economic security of financial intermediaries in Ukraine
N Zachosova, N Babina, V Zanora
Banks and Bank Systems 13 (4), 119-130, 2018
92018
Аналіз ризиків проектів виготовлення деталей на машинобудівних підприємствах
В Занора, А Боркун
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Наука и образование без границ …, 2007
92007
Експертний метод аналізу ризиків промислового підприємства
ВО Занора
Управління проектами та розвиток виробництва, 99-105, 2011
82011
Управление затратами предприятий: планирование производственных затрат
ВА Занора
Экономика и управление, 82-86, 2013
72013
Основні складові підвищення рівня ефективності системи управління прибутком та витратами машинобудівного підприємства
СВ Войтко, ВО Занора
Інвестиції: практика та досвід, 43-46, 2012
72012
Аналіз сучасних САПР і їх порівняльна характеристика
АВ Бугаєв, ВО Занора, РВ Юринець
Вісник ЧДТУ 1, 96-99, 2008
62008
Підходи до класифікації ризиків в проекті
ОБ Данченко, ВО Занора
Управління проектами: стан та перспективи: міжнар. наук.-практ. конф., 28–30 …, 2007
62007
Управління системою економічної безпеки підприємства на основі проектного підходу
В Занора, Б Сільченко
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії 1 (5 (11)), 130 …, 2017
42017
Управління підприємствами: планування технологічних витрат, ризик-менеджмент, мотивування, прийняття управлінських рішень
В Занора, С Войтко
42017
Ризик-орієнтоване управління виробничо-технологічними витратами машинобудівних підприємств
ВО Занора
Бізнес Інформ, 157-161, 2014
42014
Проектний менеджмент: управління ризиками та змінами в процесах прийняття управлінських рішень
ОБ Данченко, ВО Занора
32019
Управління кадровим потенціалом підприємства: практичні аспекти відбору працівників
В Занора
Інтегровані бізнес-структури: моделі, процеси, технології, 110-112, 2016
3*2016
Управління кадрами: узагальнення методичного інструментарію відбору працівників
ВО Занора, СВ Драч
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 89-92, 2016
32016
Експертний метод моделювання профілю ризиків
АД Кожухівський, ВО Занора, АІ Боркун, ЮМ Пальоний, ТА Пальона
Математичне моделювання та обчислювальні методи, управління проектами, 31-35, 2009
32009
Використання технологічних матеріалів для підвищення жорсткості в деталях з ЕПЖ
АІ Боркун, ВО Занора
Праці Луганського відділення міжнародної академії інформатизації, 7 - 10, 2007
3*2007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20