Підписатись
Оксана Петрівна Рудницька
Оксана Петрівна Рудницька
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
Підтверджена електронна адреса в ipood.com.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Педагогіка: загальна та мистецька: Навчальний посібник
ОП Рудницька
Тернопіль: навчальна книга–Богдан 360, 2005
18412005
Музика і культура особистості: проблеми сучасної педагогічної освіти: навч. посіб.
ОП Рудницька
К.: ІЗМН 248, 139, 1998
3811998
Основи педагогічних досліджень
ОП Рудницька, АГ Болгарський, ТЮ Свистєльнікова
К.: НПУ ім. МП Драгоманова, 1998
1941998
Основи викладання мистецьких дисциплін
ОП Рудницька
Київ: Генеза, 1998
1391998
Українське мистецтво у полікультурному просторі: навч. посіб
ОП Рудницька
К.: ЕксОб, 2000
1122000
ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ У ВНЗ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)
Ю Зоріна
Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in …, 2012
962012
Світоглядна функція мистецтва
ОП Рудницька
Мистецтво та освіта 3, 10-13, 2001
842001
Сприйняття музики і педагогічна культура вчителя
ОП Рудницька
К.: КДПІ 271, 1, 1992
821992
Формування музичного сприйняття в системі розвитку педагогічної культури майбутнього вчителя
ОП Рудницька
УДПУ ім. МП Драгоманова, 1994
591994
Педагогіка: загальна та мистецька: навч. посіб./Оксана Петрівна Рудницька
ОП Рудницька
К.: ТОВ «Інтерпроф, 48-49, 2002
582002
Інтегративні зв’язки у викладанні предметів художньо-естетичного циклу
О Рудницька
Початкова школа 5, 40-43, 2001
482001
Мистецтво у контексті розвитку духовної культури особистості
ОП Рудницька
Художня освіта і проблеми виховання молоді, 3-11, 1997
481997
Педагогіка мистецтва: пошуки і перспективи
ОП Рудницька
Професійна освіта: педагогіка і психологія/за ред. І. Зязюна, Н. Ничкало …, 2000
312000
Культуровідповідність мистецької освіти
ОП Рудницька
Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи, 108-134, 2000
302000
Формування попиту на органічну продовольчу продукцію в Україні: аналіз і перспективи
ОВ Рудницька
Економіка АПК, 116-120, 2005
252005
Антикризові заходи національних господарств та виклики для економіки України в посткризовий період
ОВ Рудницька
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и …, 2011
212011
Психолого-педагогічні проблеми загальної та мистецької освіти
ОП Рудницька
Мистецтво у розвитку особистості:[Монографія/за ред. НГ Ничкало].–Чернівці …, 2006
182006
Визначення цільового споживача органічної продукції в Україні за допомогою інструментів сегментації
ОВ Рудницька
Агроінком, 2006
182006
Мистецтво у розвитку культури студентів
ОП Рудницька
Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. пр./Ін-т педагогіки і …, 2003
182003
Формування естетичної культури майбутніх учителів початкових класів засобами декоративно-ужиткового мистецтва
ЛВ Гарбузенко
Віддруковано в Центрально-Українському видавництві м. Кіровоград, 2001
172001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20