Ольга Метлушко / Olga Metlushko
Title
Cited by
Cited by
Year
Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності
ОВ Дзюблюк, МД Алексеєнко, ВВ Корнєєв, ВІ Міщенко, СВ Науменкова, ...
Тернопіль, ФОП Осадца ЮВ, 2017
92017
Основні засади грошово-кредитної політики: проблеми та перспективи
ОВ Метлушко
Наукові записки. Збірник наукових праць НУ «Острозька академія», 2014
82014
Специфіка корпоративного управління в банках
ОВ Метлушко
Економіка і суспільство.–2017.–Вип 8, 619-626, 2017
62017
Теоретико методологічні основи до слідження ринку цінних паперів
БЛ Луців, ОВ Метлушко
Вісник Київського націо нального університету імені Тараса Шевченка, 41-42, 2007
52007
Застосування андеррайтингу у банківській практиці
О Метлушко
Світ фінансів, 160-165, 2009
32009
Перспективи запровадження та розвитку національної ссистеми масових електронних платежів
ЗБ Солонинка
Гроші, фінанси і кредит. Економіка і суспільство, 1213-1220, 2017
22017
Новітні банківські продукти і технології
ОВ Метлушко
Вектор, 2016
22016
Аналіз грошово-кредитної політики Національного банку України за 2013 рік
ТО Ворон
22014
Трансформація банківської системи у контексті глобалізаційних викликів
ОВ Дзюблюк, ГР Балянт, ЮМ Галіцейська, ГМ Забчук, ОО Іващук, ...
Відень, Premier Publishing, 2018
12018
Євроінтеграційні процеси у банківській системі України : на перехресті досліджень і висновків
ОАП Метлушко, О. В.
Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського …, 2015
12015
Організаційно-аналітичні засади проведення фінансового моніторингу в банках України
ОВ Метлушко
Миколаївський національний університет, 2015
12015
Теоретичні підвалини суті корпоративних цінних паперів
О Метлушко
Наука й економіка, 22-26, 2012
12012
Вплив фінансової кризи на реєстраторський бізнес
О Метлушко
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України 1, 144-146, 2009
12009
Стимулювання ділової активності банків на ринку цінних паперів
ОВ Метлушко
Science, 16, 2009
12009
ТЕОРЕТИЧНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ" ЦІННІ ПАПЕРИ"
БЛ Луців, ОВ Метлушко
Севастопольский национальный технический университет, 2007
12007
Напрямки розвитку дистанційного банківського обслуговування в Україні
ОВ Метлушко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020
2020
Проблеми та перспективи розвитку цифрового банкінгу в Україні
ОВ Метлушко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
2019
Банки з іноземним капіталом в Україні
О Метлушко
Тернопіль, ТНЕУ, 2019
2019
Порівняльна оцінка інфляційних процесів в Україні та країнах Європи
О Метлушко
2018
Порівняльна оцінка інфляційних процесів в Україні та країнах Європи
МО В.
Монетарні і фінансові аспекти стабільного економічного розвитку : зб. тез …, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20