Подписаться
Ольга Метлушко / Olga Metlushko
Ольга Метлушко / Olga Metlushko
Подтвержден адрес электронной почты в домене tneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності
ОВ Дзюблюк, МД Алексеєнко, ВВ Корнєєв, ВІ Міщенко, СВ Науменкова, ...
Тернопіль, ФОП Осадца ЮВ, 2017
242017
Специфіка корпоративного управління в банках
ОВ Метлушко
Економіка і суспільство.–2017.–Вип 8, 619-626, 2017
122017
Основні засади грошово-кредитної політики: проблеми та перспективи
O Metlushko
Scientific Notes of Ostroh Academy National University," Economics" Series …, 2013
102013
Новітні банківські продукти і технології: навч. посіб.
ОВ Метлушко
Тернопіль: Вектор, 2016
52016
Теоретико методологічні основи до слідження ринку цінних паперів
БЛ Луців, ОВ Метлушко
Вісник Київського націо нального університету імені Тараса Шевченка, 41-42, 2007
52007
Євроінтеграційні процеси у банківській системі України : на перехресті досліджень і висновків
ОАП Метлушко, О. В.
Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського …, 2015
42015
Трансформація банківської системи у контексті глобалізаційних викликів
ОВ Дзюблюк, ГР Балянт, ЮМ Галіцейська, ГМ Забчук, ОО Іващук, ...
Відень, Premier Publishing, 2018
32018
Напрями розвитку та вдосконалення корпоративного управління в банках
ОВ Метлушко, ЗК Сороківська
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2017
32017
Управління ліквідністю та платоспроможністю комерційного банку в умовах фінансової кризи
ТРД О. В. Метлушко
Приазовський економічний вісник, с. 285-289, 2017
3*2017
Перспективи запровадження та розвитку національної системи масових електронних платежів
ЗБ Солонинка, ОВ Метлушко
Економіка і суспільство, 1213-1220, 2017
32017
Новітні банківські продукти і технології
ОВ Метлушко
Вектор, 2016
32016
Застосування андеррайтингу у банківській практиці
О Метлушко
Світ фінансів, 160-165, 2009
32009
Шляхи мінімізації ризиків банку при здійсненні операцій із цінними паперами
ОВ Метлушко
Світ фінансів, 155-163, 2017
22017
Організаційно-аналітичні засади проведення фінансового моніторингу в банках України
ОВ Метлушко
Миколаївський національний університет, 2015
22015
Аналіз грошово-кредитної політики Національного банку України за 2013 рік
ТО Ворон
22014
Теоретичні підвалини суті корпоративних цінних паперів
О Метлушко
Наука й економіка, 22-26, 2012
12012
Вплив фінансової кризи на реєстраторський бізнес
О Метлушко
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України 1, 144-146, 2009
12009
Стимулювання ділової активності банків на ринку цінних паперів
ОВ Метлушко
Science, 16, 2009
12009
ТЕОРЕТИЧНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ" ЦІННІ ПАПЕРИ"
БЛ Луців, ОВ Метлушко
Севастопольский национальный технический университет, 2007
12007
Напрямки розвитку дистанційного банківського обслуговування в Україні
ОВ Метлушко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20