Олексій Воляник Oleksii Volianyk
Олексій Воляник Oleksii Volianyk
Kyiv National University of Technologies and Design
Verified email at knutd.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Efficiency of window recuperator in residential premises
V Pavlenko, O Volianyk
Мехатронні системи: інновації та інжиніринг, 2019
12019
ANALYSIS OF VIBRATIONAL PROCESSES IN A CENTRIFUGAL DRUM WASHING MACHINE
ОЮ Воляник, ОЗ Гладчук
Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design …, 2019
2019
THE EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF MATERIAL PROCESSING INTENSITY IN THE AUTOMATIC WASHING MACHINE
ОЮ Воляник
Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design …, 2019
2019
Аналіз коливальних процесів у відцентровій барабанній пральній машині
ОЮ Воляник, ОЗ Гладчук
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2019
2019
Investigation of recuperator efficiency using in residential premises
V Pavlenko, O Volianyk
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2019
2019
Дослідження взаємодії обичайки та гребенів барабану з оброблюваним матеріалом під час обертання барабану з підвищеною швидкістю
ОЮ Воляник, ІВ Петко
Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки, 32-36, 2019
2019
INTERACTION BETWEEN THE PARTS OF THE DRUM WITH THE MATERIAL DURING THE SPIN CYCLE
O Volianyk, I Petko
Colloquium-journal, 2019
2019
INTENSIFICATION OF MECHANICAL INFLUENCE AT PROCESSING TEXTILE MATERIAL IN A DRUM WASHING MACHINE
О Воляник, І Петко
Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design …, 2018
2018
Dynamic model for researching vibrations of a drum washing machine
O Volianyk, I Petko, V Pavlenko
THE JOURNAL OF ALMATY TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 3, 81-87, 2018
2018
Вплив параметрів гребеня барабана пральної машини на матеріал, що обробляється
ОЮ Воляник, ІВ Петко
Мехатронні системи: інновації та інжиніринг, 2018
2018
Дослідження руху матеріальної точки під дією інтенсифікаторів раціональної форми перерізу у барабанних пральних машинах
ОЮ Воляник, ІВ Петко
VII Українсько-Польські Наукові Діалоги, 2017
2017
Аналіз перехідних та сталих коливань барабанної машини в процесі віджимання
ОЮ Воляник, ІВ Петко
Мехатронні системи: інновації та інжиніринг, 2017
2017
Дослідження сил, що впливають на витривалість та довговічність центрифуг
ОЮ Воляник, ІВ Петко
Наукові розробки молоді на сучасному етапі, 2016
2016
Удосконалення процесу лиття полімерних деталей електропобутової техніки
ОЮ Воляник, ТІ Кулік
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14