Ірина Якимчук
Ірина Якимчук
доцент кафедри психологіїБ УДПУ імені Павла Тичини
Подтвержден адрес электронной почты в домене udpu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Психологія інформаційної діяльності: навчальний посібник.-2-ге вид., доп. і перероб.
ВВ Кириченко
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015
112015
Досвід реалізації ступеневої освіти у контексті підготовки конкурентоспроможного фахівця у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
Л Балдич, І Якимчук
Нова педагогічна думка, 164-166, 2013
12013
Особливості розвитку творчого мислення і мотивації в учнів 6-8 класів
ІП Якимчук
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011
12011
Особливості дослідження впливу мотивації на розвиток творчого мислення підлітків
ІП Якимчук
Наука і освіта. Тематичний спецвипуск «Когнітивні процеси та творчість …, 2010
12010
Теоретико-методологічний аналіз проблеми розвитку творчого мислення в підлітковому віці
АБ Коваленко, ІП Якимчук
Актуальні проблеми психології. Проблеми психології творчості: Збірник …, 0
1
ФОРМУВАННЯ МЕДІАОСВІТНІХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ВИКЛАДАЧІВ КОЛЕДЖУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
І Якимчук
New pedagogical thought 100 (4), 69-73, 2019
2019
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ МЕДІАОСВІТНІХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ВИКЛАДАЧІВ КОЛЕДЖУ
І Якимчук
Проблеми підготовки фахівців–аграріїв у навчальних закладах вищої та …, 2019
2019
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Стратегічні завдання реформування системи освіти на основі прогресивних концепцій діяльності сучасної …
Б Якимчук, І Якимчук
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР ТА ВІДПОВІДАЛЬНА ЗА ЗБІРНИК: Осадченко Інна–д. пед. н …, 2019
2019
ВАХОЦЬКА Ірина Кoнцeптуaльнi пiдxoди дo зacтocувaння дiaлeктичниx cтрaтeгiй пcиxoлoгiчнoгo впливу зaдля гaрмoнiзaцiї cмиcлoвoї cфeри вeтeрaнiв бoйoвиx дій
Ю ГИЧКО, Л ЛИТВИНЧУК, О ЧИСТЯК, М Катерина, Л ПИЛИПЧУК, ...
2019
Особистісна зрілість майбутніх психологів у контексті їхньої професійної підготовки
ІП Якимчук
2018
МEДIAЦIЯ ЯК CКЛAДOВA ПРOФECIЙНOЇ ДIЯЛЬНOCТI ПCИXOЛOГA ПРИ ВИРIШEННI КOНФЛIКНИX CИТУAЦIЙ
ІП Якимчук
2018
Особистісно-професійне становлення майбутніх практичних психологів у період фахової підготовки
БА Якимчук, ІП Якимчук
Психологічний журнал, 2018
2018
Медіаосвітні технології як засіб підвищення якості освітньої діяльності коледжу
ТЄ Кристопчук, ІО Якимчук
Професійно-прикладні дидактики, 66-72, 2018
2018
Аналіз проблеми розвитку в майбутніх практичних психологів здатності до встановлення довірливих стосунків із клієнтом
ІП Якимчук
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2017
2017
ANALYSIS OF PROBLEMS IN FUTURE PSYCHOLOGIST ABILITY TO ESTABLISH TRUSTING RELATIONSHIPS WITH CUSTOMERS
ІП Якимчук
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні …, 2017
2017
Медіація як складова професійної діяльності психолога при вирішенні конфліктних ситуацій
ІП Якимчук
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2017
2017
Психолінгвістика
КА Марчук
2017
ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ НА ЕТАПІ АДАПТАЦІЇ
ІП Якимчук
2016
Шляхи подолання життєвих труднощів особистості
ІП Якимчук
2016
Методичні рекомендації з курсу «Психологічна служба в системі освіти»
ІС Загурська
ЖДУ і. м. ІФ Франка, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20