Алла Глядя
Алла Глядя
Институт проблем машиностроения им.А.Н. Подгорного НАН Украины
Підтверджена електронна адреса в ipmach.kharkov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Оцінка реакції потужного турбоагрегату на сейсмічне навантаження
МГ Шульженко, ПП Гонтаровський, НГ Гармаш, АО Глядя, ВЛ Швецов, ...
Вібрації в техніці та технологіях, 85-93, 2016
92016
Оценка колебаний системы турбоагрегат-фундамент-основание при сейсмических воздействиях
НГ Шульженко, ПП Гонтаровский, НГ Гармаш, АА Глядя
НТУ" ХПИ", 2017
62017
Сейсмостійкість турбоагрегату К-540-23, 5/50
МГ Шульженко, ПП Гонтаровский, НГ Гармаш, АО Глядя, ВЛ Швецов, ...
Проблемы машиностроения 19 (4), 43-50, 2016
62016
Исследование напряженно-деформированного состояния замковых соединения лопаток турбомашин методом конечных элементов
ПП Гонтаровский, БН Киркач
Пробл. прочности, 37-40, 1982
5*1982
Estimating the Vibrations of Turbounit-Foundation-Base System Exposed to Seismic Loads
NG Shulzhenko, PP Gontarovskiy, NG Garmash, AA Glyadya
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетичнi та …, 2017
22017
Оценка термонапряженного состояния барабана котла ТГМЕ-464
ПП Гонтаровский, ТВ Протасова, АА Глядя, АВ Пожидаев
Проблемы машиностроения, 44-51, 2013
22013
Аналіз коливань відповідальних елементів енергоблоку потужністю 200 МВт при кінематичних навантаженнях
ПП Гонтаровський, НГ Гармаш, АО Глядя
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2020
2020
Повзучість внутрішнього корпусу циліндра високого тиску парової турбіни К-325-23, 5
ПП Гонтаровський, МГ Шульженко, НГ Гармаш, АО Глядя
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Расчеты на сейсмостойкость блока узла замера расхода газа
ПП Гонтаровский, АА Глядя, НГ Гармаш
Национальный технический университет" Харьковский политехнический институт", 2019
2019
Розрахункове визначення залишкового ресурсу ротора турбіни з використанням різних коефіцієнтів запасу
МГ Шульженко, ПП Гонтаровский, АО Глядя, ОВ Пожидаєв
Проблемы машиностроения 14 (3), 3-11, 2011
2011
Розглядається сейсмостійкість турбоагрегату К-540-23, 5/50 з фундаментом із використанням створеної розрахункової методики оцінки коливань системи турбоагрегат-фундамент-основа …
МГ Шульженко, ПП Гонтаровський, НГ Гармаш, АО Глядя, ВЛ Швецов, ...
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–11