Наталія Юріївна Волянюк / Наталия Юрьевна Волянюк / Н.Ю.Волянюк / N.Yu.Volianiuk
Наталія Юріївна Волянюк / Наталия Юрьевна Волянюк / Н.Ю.Волянюк / N.Yu.Volianiuk
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Verified email at kpi.ua - Homepage
TitleCited byYear
Психологія професійного становлення тренера: монографія
НЮ Волянюк
Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006
662006
Професійна ідентичність в контексті маргінальної поведінки суб’єкта
Г Ложкін, Н Волянюк
Соціальна психологія, 123-130, 2008
332008
Проблема суб’єкта як теоретична основа професіоналізації особистості
Г Ложкін, Н Глуханюк, Н Волянюк
Психологія і суспільство, 97-103, 2003
332003
Профессиональное развитие субъекта деятельности
НЮ Волянюк
Физическое воспитание студентов, 37-47, 2003
322003
Рефлексивність як детермінанта суб’єктності тренера викладача
Н Волянюк
Соціальна психологія, 10, 2005
182005
Личность профессионала в современном мире
ЛГ Дикая, АЛ Журавлев
Институт психологии РАН, 2013
162013
Феноменологія суб’єктної активності
Н Волянюк
Соціальна психологія, 97-109, 2004
132004
Саморозвиток особистості: суб'єктний підхід
С Кузікова
Психологія особистості, 77-86, 2013
112013
Психологічні особливості переживань педагогічними працівниками ситуації втрати роботи
ГВ Ложкін, НЮ Волянюк, ОВ Губенко
82009
Особливості вибору стратегії копінг поведінки тренерів викладачів
НЮ Волянюк
Соціальна пси хологія, 12, 2005
72005
Психологічна дистанція як фактор організаційного клімату
ГВ Ложкін, НЮ Волянюк
Соціальна психологія, 6, 2003
72003
Акмеологический инвариант профессионализма тренера
ГВ Ложкин, Н Волянюк
Спортивный психолог, 36-42, 2009
62009
ВЛАСТЬ ТРЕНЕРА И ЗАВИСИМОСТЬ СПОРТСМЕНА (Статья 1)
ГВ Ложкин, НЮ Волянюк, АБ Колосов
Спортивный психолог, 13-19, 2009
62009
Особливостi вибору стратегiї копiнг поведiнки тренерiв-викладачiв
Н Волянюк
Соцiальна психологiя., 101, 2005
62005
Психологические факторы качества жизни людей
ГВ Ложкин, НЮ Волянюк
ГВ Ложкин, НЮ Воь 5, 2005
62005
Биографический метод исследования в спорте
Г Ложкин, Н ВОЛЯНЮК
Наука в олимпийском спорте, 2004
62004
Психологічний супровід професійного розвитку тренера-викладача
НЮ Волянюк
Збірник наукових праць Інституту психології ім. ГС Костюка АПН України, 67-74, 2004
62004
Акмеологічна специфіка підготовки майбутнього спеціаліста з фізичної культури та спорту
А Цьось, Н Волянюк
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб …, 2002
62002
Психологические предпосылки формирования циничности в педагогической профессии
НЮ Волянюк, ГВ Ложкин
Практична психологія та соціальна робота, 137, 2010
52010
Теоретичні основи проблеми професіоналізації суб’єкта діяльності
НЮ Волянюк
Вісник Національного технічного університету України «Київський …, 2002
52002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20