Наталія Юріївна Волянюк / Наталия Юрьевна Волянюк / Н.Ю.Волянюк / N.Yu.Volianiuk
Наталія Юріївна Волянюк / Наталия Юрьевна Волянюк / Н.Ю.Волянюк / N.Yu.Volianiuk
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Підтверджена електронна адреса в kpi.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Психологія професійного становлення тренера: монографія
НЮ Волянюк
Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006
732006
Професійна ідентичність в контексті маргінальної поведінки суб’єкта
Г Ложкін, Н Волянюк
Соціальна психологія, 123-130, 2008
402008
Проблема суб’єкта як теоретична основа професіоналізації особистості
Г Ложкін, Н Глуханюк, Н Волянюк
Психологія і суспільство, 97-103, 2003
352003
Профессиональное развитие субъекта деятельности
НЮ Волянюк
Физическое воспитание студентовтворческих специальностей, 37-47, 2003
312003
Рефлексивність як детермінанта суб’єктності тренера викладача
Н Волянюк
Соціальна психологія, 10, 2005
202005
Конфликтные источники профессионального маргинализма
ГВ Ложкин, НЮ Волянюк
Горизонты образования, 43-48, 2010
132010
Феноменологія суб’єктної активності
Н Волянюк
Соціальна психологія, 97-109, 2004
132004
Акмеологический инвариант профессионализма тренера
ГВ Ложкин, Н Волянюк
Спортивный психолог, 36-42, 2009
82009
Психологічні особливості переживань педагогічними працівниками ситуації втрати роботи
ГВ Ложкін, НЮ Волянюк, ОВ Губенко
82009
Психологические факторы качества жизни людей
ГВ Ложкин, НЮ Волянюк
ГВ Ложкин, НЮ Воь 5, 2005
72005
Особливості вибору стратегії копінг поведінки тренерів викладачів
НЮ Волянюк
Соціальна пси хологія, 12, 2005
72005
Психологічна дистанція як фактор організаційного клімату
ГВ Ложкін, НЮ Волянюк
Соціальна психологія, 6, 2003
72003
ВЛАСТЬ ТРЕНЕРА И ЗАВИСИМОСТЬ СПОРТСМЕНА (Статья 1)
ГВ Ложкин, НЮ Волянюк, АБ Колосов
Спортивный психолог, 13-19, 2009
62009
Особливостi вибору стратегiї копiнг поведiнки тренерiв-викладачiв
Н Волянюк
Соцiальна психологiя., 101, 2005
62005
Биографический метод исследования в спорте
Г Ложкин, Н ВОЛЯНЮК
Наука в олимпийском спорте, 2004
62004
Акмеологічна специфіка підготовки майбутнього спеціаліста з фізичної культури та спорту
А Цьось, Н Волянюк
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб …, 2002
62002
Психологические предпосылки формирования циничности в педагогической профессии
НЮ Волянюк, ГВ Ложкин
Практична психологія та соціальна робота, 137, 2010
52010
Психологічний супровід професійного розвитку тренера-викладача
НЮ Волянюк
Збірник наукових праць Інституту психології ім. ГС Костюка АПН України, 67-74, 2004
52004
Теоретичні основи проблеми професіоналізації суб’єкта діяльності
НЮ Волянюк
Вісник Національного технічного університету України «Київський …, 2002
52002
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНО КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ
НЮ Волянюк
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 1999
51999
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20