Олександр Миколайович Димов, Александр Николаевич Дымов, Oleksandr Dymov
Олександр Миколайович Димов, Александр Николаевич Дымов, Oleksandr Dymov
кандидат с.-г. наук, с.н.с., завідувач лабораторією економіки, Інститут зрошуваного землеробства
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Стан і тенденції розвитку виробництва сої в ринкових умовах
ОМ Димов
Економіка АПК, 97-102, 2009
172009
Порівняльна економіко-енергетична оцінка вирощування основних сільськогосподарських культур на півдні України
ОМ Димов, ГЄ Жуйков
Вісник аграрної науки південного регіону, 85-88, 2001
82001
Ґрунтозахисна технологія вирощування сої і кукурудзи в зрошуваній сівозміні
ПВ Мацко, АВ Мелашич, ОМ Димов
Таврійський науковий вісник: Зб. наук. праць ХДАУ 1 (11), 61-64, 1999
61999
Винос елементів живлення сільськогосподарськими культурами в умовах зрошення на формування одиниці врожаю залежно від добрив
ІД Філіп'єв, ОМ Димов
Зрошуване землеробство, 28-30, 2012
42012
Економічні важелі екологобезпечного ведення землеробства на зрошуваних землях Південного Степу
ВС Сніговий, ГЄ Жуйков, ОМ Димов
Агроекологічний журнал, 16-19, 2003
42003
Кооперативні засади формування інфраструктури аграрного ринку Херсонщини
ГЄ Жуйков, ОМ Димов, ММ Степанова
Економіка АПК, 12-17, 2006
32006
Оптовий ринок як чинник ефективного маркетингу плодоовочевої продукції
ММ Степанова, ОМ Димов, ГЄ Жуйков
Економіка АПК, 91-94, 2006
32006
Еколого-економічна оцінка систем удобрення
ОМ Димов, АВ Мелашич
Економіка АПК, 33-36, 2001
32001
Зрошення земель на Херсонщині: еколого-економічний стан, тенденції та перспективи розвитку
ВС Сніговий, ГЄ Жуйков, ОМ Димов, ОП Сафонова
Водне господарство України, 12-17, 2001
32001
Застосування добрив як запорука збереження родючості ґрунтів і стійкого розвитку сільськогосподарського виробництва
РА Вожегова, ОМ Димов
Таврійський науковий вісник. Сільськогосподарські науки: Науковий журнал., 21-31, 2016
22016
Глобальні зміни клімату як передумови розвитку зрошення в Південному Степу
СП Голобородько, ОМ Димов
Вісник аграрної науки, 33-37, 2014
22014
Оцінка придатності земель сільськогосподарського призначення за агрокліматичними показниками (на прикладі Херсонської області)
ОВ Морозов, ІО Біднина, ОМ Димов, Н Безніцька
Вісник аграрної науки, 16-21, 2014
22014
Визначник симптомів нестачі чи надлишку елементів живлення за зовнішніми ознаками рослин
РА Вожегова, ІД Філіп'єв, ОМ Димов, ВВ Гамаюнова, ЗІД Філіп'єва
Херсон: Айлант, 2013
22013
Проблеми та перспективи використання зрошуваних земель у сучасних умовах
ЛМ Миронова, ОМ Димов
Зрошуване землеробство. Зб. наук. праць., 34-40, 2009
22009
Економічна ефективність технологій вирощування озимої пшениці в Південному Степу України
ОМ Димов, ГЄ Жуйков
Таврійський науковий вісник: Зб. наук. праць ХДАУ., 198-202, 2007
22007
Зрошення і його роль у підвищенні економічної ефективності землеробства
ГЄ Жуйков, ОМ Димов
Економіка АПК, 55-59, 2006
22006
Перспективи розвитку виробництва сої на півдні України
ГЄ Жуйков, ОМ Димов
Зрошуване землеробство: Міжвід. темат. наук. зб., 52-57, 2005
22005
Напрями використання сільськогосподарських земель Херсонщини в пореформений період
ГЄ Жуйков, ОМ Димов
Таврійський науковий вісник: Зб. наук. праць ХДАУ. За матеріалами другої …, 2003
22003
Метод кореляційно-регресійного аналізу як інструмент оцінки ефективності технологій вирощування сільськогосподарських культур на зрошуваних землях
ОМ Димов
Management 259, 831-838, 2019
12019
Інноваційні напрями розвитку зрошуваних меліорацій в умовах Південного Степу України
РА Вожегова, ІМ Біляєва, СВ Коковіхін
Таврійський науковий вісник. Сільськогосподарські науки, 31-40, 2016
12016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20