Подписаться
Зейко Віталій Олегович
Зейко Віталій Олегович
Географічний факультет, ВНУ ім. Лесі Українки
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Молодіжний та дитячий туризм: сутність та класифікація за віком
ММ Мельнійчук, ВО Зейко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2016
172016
Вікові та соціальні особливості туристичної активності школярів та молоді Волинської області
ММ Мельнійчук, ВО Зейко
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2018
32018
Туристськорекреаційне використання природнозаповідного фонду Північно-Західного регіону України
ММ Мельнійчук, ТП Безсмертнюк, ВО Зейко
Географія Рівненщини та суміжних областей, 3-4, 0
3
Конструктивно-географічна оптимізація розвитку молодіжного і дитячого туризму у Волинській області
ВО ЗЕЙКО
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук …, 2020
22020
Географічні аспекти трансформації ґрунтів та емісія парникових газів
ММ Мельнійчук, СД Уєвич, ОВ Мельник, ВО Зейко
Восточно-европейский научный журнал, 10-15, 2021
12021
Проблеми та перспективи найпопулярніших автобусних туристичних маршрутів школярів та молоді Волині
ММ Мельнійчук, ВО Зейко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні …, 2018
12018
Оцінка складових геоекологічного стану довкілля волинської і поліської частини України
ОВ Мельник, ПМ Смілий, ММ Мельнійчук, ВО Зейко
Colloquium-journal, 2021
2021
GEOGRAPHICAL ASPECTS OF SOIL TRANSFORMATION AND GREENHOUSE GASES EMISSIONS
ММ Мельнійчук, СД Уєвич, ОВ Мельник, ВО Зейко
Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe, 10-15, 2021
2021
ASSESSMENT OF COMPONENTS OF THE GEOECOLOGICAL CONDITION OF THE ENVIRONMENT OF VOLYN AND POLISKA PART OF UKRAINE
ОВ Мельник, ПМ Смілий, ММ Мельнійчук, ВО Зейко
Colloquium-journal, 4-6, 2021
2021
Конструктивно-географічна оптимізація молодіжного і дитячого туризму у Волинській області
ВО Зейко
Східноєвропейський нац. ун-т ім Л. Українки, 2020
2020
ВАРТІСТЬ ТУРІВ ВИХІДНОГО ДНЯ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ВОЛИНІ НА ТЛІ ПОСТІЙНОГО РОСТУ ЦІН НА ТОВАРИ І ПОСЛУГИ В УКРАЇНІ
ММ Мельнійчук, ВО Зейко
Збірник тез виступів учасників Міжнародної науково-практичної конференції …, 2018
2018
Youth and children's tourism: the essence and classification by age
ММ Мельнійчук, ВО Зейко
Visnyk of VN Karazin Kharkiv National University, series" Geology. Geography …, 2016
2016
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДИТЯЧОГО ТУРИЗМУ
АВ Єрко, ВО Зейко, ММ Мельнійчук, ВА Зінченко, ОВ Міщенко, ...
Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА» Вінницького торговельно …, 0
PhD (Geography), Associate Professor, Lesya Ukrainka Eastern European National University
YV Pasevich, VO Zeiko
1000 kopii., 20, 0
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ
ММ Мельнійчук, ЮВ Пасевич, ВО Зейко
1000 kopii., 4, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–15