Подписаться
Світлана Петровська / Svitlana Petrovska
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка підприємства
ЛГ Мельник, ОІ Карінцева, ОВ Кубатко, СА Петровська, СА Петровская, ...
Університетська книга, 2019
169*2019
Оцінки інвестиційної привабливості регіону: порівняльний пофакторний аналіз
СА Петровська
Mechanism of Economic Regulation, 90-97, 2012
512012
Оцінювання інвестиційної привабливості території з урахуванням еколого-економічних інтересів суб'єктів господарювання
ВВ Сабадаш, ВВ Сабадаш, СА Петровська
Сумський державний університет, 2013
232013
Науково-методичні підходи до прийняття неконфліктних екоорієнтованих інвестиційних рішень
ВВ Сабадаш, СА Петровська
Актуальні проблеми економіки, 271-279, 2014
182014
Formation of the organizational and economic mechanism for attracting investment to the region
VV Sabadash, SA Petrovska, MV Petrovskyi
Mechanism of economic regulation= Механізм регулювання економіки.-2017.-№ 2 …, 2017
142017
Оцінка інвестиційної привабливості регіону: методичний аспект
СА Петровська
Mechanism of Economic Regulation, 113-126, 2013
142013
Моделювання сталого розвитку: процесні й еколого-економічні аспекти проблеми
СА Петровська
Видавництво СумДУ, 2011
92011
Формування системи показників для оцінки інвестиційної привабливості регіону з урахуванням екологічної складової
СА Петровська
Інвестиції: практика та досвід, 26-31, 2013
82013
Assessment of investment attractiveness of a region: comparative factor analysis
SA Petrovska
Mechanisms of Economic Regulation, 90-97, 2012
72012
Урахування екологічної складової при оцінюванні інвестиційної привабливості регіону
СА Петровська
Суми, 2014, 2014
32014
Питання імплементації нормативно-правових актів з охорони праці в Україні
СА Петровська
Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі …, 2021
2*2021
Проблеми забезпечення грошово-кредитної безпеки України
СА Петровська, МВ Петровський
Бізнес Інформ, 311-316, 2019
22019
Зовнішньоекономічна діяльність
ВВ Сабадаш, ВВ Сабадаш, VV Sabadash, СА Петровська, ...
Вид-во СумДУ, 2013
22013
Екологічна складова інвестиційної привабливості території й неконфліктного природокористування
ВВ Сабадаш, СА Петровська
Таврійський науковий вісник, 265-272, 2013
22013
Напрями еколого-економічного моделювання при розробці стратегій сталого розвитку
СА Петровська
Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції студентів і …, 2011
22011
Формування стратегії сталого розвитку регіону за допомогою моделювання
ОІ Карінцева, СА ПЕТРОВСЬКА
Вісник Хмельницького національного університету, 104-108, 2010
22010
Sustainable resource management policy of national economic development
V Koval, N Savina, Y Sribna, A Osipova, I Kapelista, S Petrovska
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2023
12023
SCIENTIFIC AND METHODICAL APPROACHES TO NON-CONFLICT ECO-ORIENTED INVESTMENT DECISION-MAKING
VV Sabadash, SA Petrovska
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 271, 2014
12014
Конкурентоспособность регионов: экономико-экологический аспект
ВВ Сабадаш, СА Петровская
Глобальные проблемы модернизации национальной экономики, 425-430, 2013
12013
Інвестиційна привабливість регіону у контексті сталого розвитку
СА Петровська
Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали доповідей Міжнародної …, 2012
12012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20