Грішнова Олена Антонівна, Grishnova Olena (ORCID iD 0000-0002-4178-1662)
Грішнова Олена Антонівна, Grishnova Olena (ORCID iD 0000-0002-4178-1662)
Подтвержден адрес электронной почты в домене univ.net.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки
ОА Грішнова
К.: Знання 254, 238-254, 2001
1264*2001
Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник
ОА Грішнова
К.: Знання 200, 2004
12382004
Основи економіки праці
ДП Богиня, ОА Грішнова
К.: Знання-прес, 478, 2000
918*2000
Управління трудовим потенціалом: Навч. посіб
ВС Васильченко, АМ Гриненко, ОА Грішнова, ЛП Керб
К.: КНЕУ 403 (3), 2005
580*2005
Людський розвиток: навч. посіб.
ОА Грішнова
К.: КНЕУ 230, 2006
3992006
Людський розвиток в Україні: можливості та напрями соціальних інвестицій
колективна науково-аналітична монографія
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, Держкомстат …, 2006
284*2006
Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз
колективна монографія
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 328 с., 2007
251*2007
Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір
колективна монографія
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 316 c., 2008
207*2008
Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія/[АМ Колот, ОА Грішнова та ін.]; за наук. ред. АМ Колота
АМ Колот
К.: КНЕУ, 2012
165*2012
Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник
А Колот, О Грішнова, О Герасименко, Г Завіновська, І Петрова, ...
144*2009
Людський, інтелектуальний і соціальний капітал України: сутність, взаємозв’язок, оцінка, напрями розвитку
ОА Грішнова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
124*2014
Людський розвиток в Україні 2004 рік
ЕМ Лібанова, СІ Пирожков, ОВ Макарова, ЛМ Черенько, ОА Грішнова
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, Держкомстат …, 2004
118*2004
Економіка підприємства. Навч. посіб.
АВ Шегда, ОА Грішнова
К.: Знання, 2005
1162005
Соціальна відповідальність у контексті подолання системної кризи в Україні
ОА Грішнова
Демографія та соціальна економіка, 15, 2011
115*2011
Соціальна відповідальність бізнесу: сутність, значення, стратегічні напрями розвитку в Україні
О Грішнова
Україна: аспекти праці, 3-8, 2010
110*2010
Трудовий потенціал України: оцінка стану, ефективність використання, стратегічні напрями розвитку: Монографія
ОА Грішнова
Черкаси: Вид-во ТОВ «МАКЛАУТ», 2011
97*2011
Соціальний капітал: сутність, значення, взаємозв'язок з іншими формами капіталу
О Грішнова, Н Полив'яна
Україна: аспекти праці, 19-24, 2009
93*2009
Конкурентоспроможність персоналу підприємства: критерії визначення та показники вимірювання
О Грішнова, О Шпирко
Україна: аспекти праці, 3-9, 2004
862004
Соціальні інновації у трудовій сфері: сутність, види, особливості реалізації в Україні
ОА Грішнова, ГЮ Міщук
Демографія та соціальна економіка, 167-178, 2013
85*2013
Оцінювання персоналу: сучасні підходи до забезпечення ефективності
ОА Грішнова, ОО Наумова
Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць 2, 42-50, 2005
81*2005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20