Грішнова Олена Антонівна, Grishnova Olena (ORCID iD 0000-0002-4178-1662)
Грішнова Олена Антонівна, Grishnova Olena (ORCID iD 0000-0002-4178-1662)
Підтверджена електронна адреса в univ.net.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник
ОА Грішнова
К.: Знання 200, 2004
1190*2004
Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки
ОА Грішнова
К.: Знання 254, 238-254, 2001
1117*2001
Основи економіки праці
ДП Богиня, ОА Грішнова
К.: Знання-прес, 478, 2000
867*2000
Управління трудовим потенціалом: Навч. посіб
ВС Васильченко, АМ Гриненко, ОА Грішнова, ЛП Керб
К.: КНЕУ 403 (3), 2005
522*2005
Людський розвиток: навч. посіб.
ОА Грішнова
К.: КНЕУ 230, 2006
382*2006
Людський розвиток в Україні: можливості та напрями соціальних інвестицій
колективна науково-аналітична монографія
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, Держкомстат …, 2006
260*2006
Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз
колективна монографія
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 328 с., 2007
219*2007
Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір
колективна монографія
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 316 c., 2008
200*2008
Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія/[АМ Колот, ОА Грішнова та ін.]; за наук. ред. АМ Колота
АМ Колот
К.: КНЕУ, 2012
127*2012
Людський розвиток в Україні 2004 рік
ЕМ Лібанова, СІ Пирожков, ОВ Макарова, ЛМ Черенько, ОА Грішнова
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, Держкомстат …, 2004
122*2004
Соціальна відповідальність у контексті подолання системної кризи в Україні
ОА Грішнова
Демографія та соціальна економіка, 15, 2011
99*2011
Економіка підприємства. Навч. посіб.
АВ Шегда, ОА Грішнова
К.: Знання, 2005
99*2005
Соціальна відповідальність бізнесу: сутність, значення, стратегічні напрями розвитку в Україні
О Грішнова
Україна: аспекти праці, 3-8, 2010
93*2010
Трудовий потенціал України: оцінка стану, ефективність використання, стратегічні напрями розвитку: Монографія
ОА Грішнова
Черкаси: Вид-во ТОВ «МАКЛАУТ», 2011
85*2011
Людський, інтелектуальний і соціальний капітал України: сутність, взаємозв’язок, оцінка, напрями розвитку
ОА Грішнова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
80*2014
Соціальний капітал: сутність, значення, взаємозв'язок з іншими формами капіталу
О Грішнова, Н Полив'яна
Україна: аспекти праці, 19-24, 2009
77*2009
Конкурентоспроможність персоналу підприємства: критерії визначення та показники вимірювання
О Грішнова, О Шпирко
Україна: аспекти праці, 3-9, 2004
762004
Соціальні інновації у трудовій сфері: сутність, види, особливості реалізації в Україні
ОА Грішнова, ГЮ Міщук
Демографія та соціальна економіка, 167-178, 2013
70*2013
Економіка праці та соціально-трудові відносини
АМ Колот, АМ Колот, ОА Грішнова, ЕА Гришнова, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
682009
Оцінювання персоналу: сучасні підходи до забезпечення ефективності
ОА Грішнова, ОО Наумова
Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць 2, 42-50, 2005
64*2005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20