Володимир Колодійчук | Volodymyr Kolodiichuk (Kolodiychuk, Колодийчук)
Володимир Колодійчук | Volodymyr Kolodiichuk (Kolodiychuk, Колодийчук)
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Verified email at lvet.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Диверсифікація та кооперація розвитку сільських територій регіону
М Важинський, Колодійчук
Науковий вісник УжНУ Серія: Економіка. 3 (33), 2011
272011
Галузеве позиціонування зернопродуктового підкомплексу АПК України. Volodymyr Kolodiychuk. Galuzeve pozycionuvannya zernoproduktovogo pidkompleksu APK Ukrayiny [Branch …
Колодійчук
Економічний часопис-ХХІ, Economic Annals- XXI: Journal, 45-48, 2014
182014
Сутність і значення соціально-економічного розвитку сільських територій
К Важинський
Науковий вісник НЛТУ України.–2010.–Вип 20, 152-157, 2010
182010
Ефективність логістики зерна та продуктів його переробки: монографія
ВА Колодійчук
Львів: Український бестселер, 2015
162015
Інформація як фактор інноваційного розвитку економіки
Колодійчук
Формування ринкових відносин в Україні, 58-62, 2012
162012
Greening of transport and logistics systems of regional agricultural markets.
IK Vasyl Kravtsiv, Volodymyr Kolodiichuk
Economic Annals-XXI 171 ((5-6)’), 38–43, 2018
142018
Formation of social responsibility of large agricultural land users in Ukraine
I Yatsiv, V Kolodiichuk
Economic Annals-XXI, 48-52, 2017
132017
Социально-экономические аспекты категории эффективности
ВА Колодийчук, ИА Колодийчук
Universum: Экономика и юриспруденция : электрон. научн. журн., 2015
112015
Логістична інфраструктура експортного зернового потенціалу України
ВА Колодійчук
Агросвіт, 11-16, 2013
102013
Економіка зернопродуктового комплексу АПК
ГВ Черевко, ПМ Гарасим, ВА Колодійчук, ТР Козак, ОР Шпік, ...
Львів: Українські технології, 2000
102000
Ефективність логістичних систем у зернопродуктовому підкомплексі АПК
ВА Колодійчук
монографія/ВА Колодійчук–Львів: Львівський нац.. аграр. ун-т, 2015
92015
Концептуальна модель оптимізації логістичної системи у зернопродуктовому підкомплексі АПК України. Kolodiichuk V. A. (2016) Konceptualna model optymizaciyi logistychnoyi …
ВА Колодійчук
Економіка АПК, 60-65, 2016
82016
Formalization of the waste management task in Ukraine for ensuring the environmental stability of Eastern Europe
I Kolodiichuk, V Kolodiichuk
Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR) 7 (1), 51-60, 2020
52020
Ідентифікація логістичних витрат у зернопродуктовому підкомплексі АПК
ВА Колодійчук
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки, 2014
52014
MANAGEMENT OF LOGISTICS EXPENCES ON THE AIC ENTERPRISES.
VА Kolodiichuk
Scientific Bulletin of Polissia 10, 2017
42017
Трансформаційні та трансакційні логістичні витрати у зернопродуктовому підкомплексі АПК
ВА Колодійчук
Економіка АПК, 47-51, 2015
42015
Функціонально-вартісний аналіз у системі управління логістичними витратами підприємств зернопродуктового підкомплексу АПК
ВА Колодійчук
Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту 2 (10), 327-335, 2014
42014
Перспективи розвитку оптового ринку сільськогосподарської продукції
НБ Завальницька, ВА Колодійчук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2008
42008
Техніко-економічні основи організації зернопереробних підприємств
ПС Березівський, ВА Колодійчук
Львів : Українські технології, 2003
42003
Quality Assessment of Transit Potential of the Transport–Logistics System of Ukraine
V Kolodiichuk, H Cherevko, R Popivniak
Global Business Review, 0972150920907008, 2020
32020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20