Follow
Віктор Решетник
Віктор Решетник
Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University, Тернопільський національний технічний
Verified email at tu.edu.te.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни" Математичні моделі на ЕОМ"
ВС Меркулов, НМ Завгородня, ОВ Казанко
Український державний університет залізничного транспорту, 2017
62*2017
Облік електроенергії при несинуcоїдальних і несиметричних режимах у мережах електропостачання міст
ПС Євтух, СМ Бабюк, ТА Кислиця
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2013
42013
Оцінка граничної точності високовольтних джерел струмових сигналів на базі моделі, побудованої за їх паспортними даними
ПС Євтух, СМ Бабюк, ТА Кислиця
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
22012
Застосування розрахункових поправок при вимірюваннях комплексних величин у поцедурі автоматичної компенсації систематичних похибок
ПС Євтух, СМ Бабюк, ТА Кислиця
Матеріали ⅩⅨ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2016
2016
Алгоритми автоматичної корекції метрологічних характеристик високовольтних вимірювальних перетворювачів за допомогою поправок
ПС Євтух, ТА Кислиця
Матеріали ⅩⅨ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2016
2016
Ентропія Больцмана як сигнал розбалансу енергії в природних системах саморегулювання (до визначення терміна "інформація")
В Решетник
Метрологія та прилади 60 (4 (60), 2016), 65-69, 2016
2016
Методичні підходи щодо дослідження несиметрії в мережах 0, 38 кВ зовнішнього освітлення вулиць
П Євтух, О Буняк, Т Кислиця
Збірник тез доповідей ⅩⅤ наукової конференції Тернопільського …, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7