Хаустова  Євгенія Борисівна, Khaustova Yevheniia Borysivna
Хаустова Євгенія Борисівна, Khaustova Yevheniia Borysivna
Київський національний університет технологій та дизайну
Verified email at knutd.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід: монографія
МП Денисенко, ЛІ Михайлова, ІМ Грищенко, АП Гречан, ЄА Бельтюков, ...
Суми: Університетська книга, 2008
472008
Теорія бухгалтерського обліку: навч. посіб.
ВІ Ждан, ЄБ Хаустова, ІВ Колос, ОС Бондаренко
К.: Центр навчальної літератури 384, 6, 2006
312006
Vykorystannia zbalansovanoi systemy pokaznykiv u diialnosti vyshchykh navchalnykh zakladiv
SV Breus, YB Khaustova
Aktualni problemy ekonomiky, 183, 2016
12*2016
Інноваційний розвиток суспільства на основі інтелектуального капіталу
M Denisenko
Scientific Notes of Ostroh Academy National University," Economics" Series …, 2013
102013
Iнвестицiйно-iнновацiйна дiяльнiсть: теорiя, практика, досвiд: Монографiя та iн.; За ред. д. е. н., проф., акад. МП Денисенка, д. е. н., проф. ЛI Михайлової
МП Денисенко, ЛI Михайлова, IМ Грищенко, АП Гречан
72008
Zbalansovana systema pokaznykiv vyshchoho navchalnoho zakladu: vid zahalnoyi stratehiyi do pokaznykiv diyalnosti strukturnoho pidrozdilu [University balanced scorecard: from an …
IM Hryshchenko, SV Breus, YB Khaustova
Visnyk Kyyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohiy ta dyzaynu. Seriya …, 2016
6*2016
Investigation of risk in the activities of higher education institutions in the context of securing their economic safety
A Kasych, S Breus, Y Khaustova
Technology audit and production reserves 6 (4 (38)), 30-34, 2017
52017
International economic relations and sustainable development
OV Prokopenko, TO Kurbatova, V Babenko, М Baldzhy, M Denysenko, ...
Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium, 2017
42017
BALANCED SCORECARD: FORMATION WITH PERSPECTIVE TO ENSURE ECONOMIC SECURITY OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
SV Breus, YВ Khaustova, MР Denysenko
Вісник Полісся, 104-109, 2017
42017
Інноваційні процеси в змішаній економіці. Монографія
МП Денисенко
К.: ІПК ДСЗУ,–2008.–240 с, 2008
4*2008
Оцінка гнучкості збутової діяльності швейних підприємств
ЄБ Хаустова
Економіст, 2001
32001
Підвищення гнучкості виробничо-збутової діяльності швейних підприємств
ЄБ Хаустова
Економіст, 2000
32000
Проблеми заробітної плати в Україні та шляхи їх вирішення
ЄБ Хаустова, ІВ Маринченко
Міжнародний науковий журнал, 2015
22015
Деякі особливості системи стратегічного управління на підприємствах швейної галузі
ЄБ Хаустова
Економіст, 2001
22001
Оптимізація матеріальних потоків в умовах гнучкої системи виробництво-збут
ЄБ Хаустова
Економіст, 2000
22000
The economic security of higher education institutions from the perspective of international competition
A Kasych, B Svitlana, Y Khaustova
Baltic Journal of Economic Studies 4 (5), 1-9, 2019
12019
Обліково-аналітичне забезпечення капіталізації інтелектуальних активів в умовах діяльності державного вищого навчального закладу
ЄБ Хаустова
Інвестиції: практика та досвід, 2016
12016
Порівняльна характеристика окремих видів капіталізації на підставі систематизації ознак її класифікації
ЄБ Хаустова
Інвестиції: практика та досвід, 2015
12015
Оперативно-виробничі плани як інструмент реалізації стратегії виробництва швейних підприємств
ЄБ Хаустова
Інститут економіки промисловості, Донецьк, 2003
12003
Понятие гибкости в теории управления предприятием
ЕБ Хаустова
Економіка промисловості, 2000
12000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20