Хаустова  Євгенія Борисівна, Khaustova Yevheniia Borysivna
Хаустова Євгенія Борисівна, Khaustova Yevheniia Borysivna
Київський національний університет технологій та дизайну
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід: монографія
МП Денисенко, ЛІ Михайлова, ІМ Грищенко, АП Гречан, ЄА Бельтюков, ...
Суми: Університетська книга, 2008
532008
Теорія бухгалтерського обліку: навч. посіб.
ВІ Ждан, ЄБ Хаустова, ІВ Колос, ОС Бондаренко
К.: Центр навчальної літератури 384, 6, 2006
29*2006
Vykorystannia zbalansovanoi systemy pokaznykiv u diialnosti vyshchykh navchalnykh zakladiv
SV Breus, Y Khaustova
Aktualni problemy ekonomiky, 183, 2016
14*2016
Інноваційний розвиток суспільства на основі інтелектуального капіталу
M Denisenko
Scientific Notes of Ostroh Academy National University," Economics" Series …, 2013
122013
Investigation of risk in the activities of higher education institutions in the context of securing their economic safety
A Kasych, S Breus, Y Khaustova
Technology audit and production reserves 6 (4 (38)), 30-34, 2017
8*2017
Iнвестицiйно-iнновацiйна дiяльнiсть: теорiя, практика, досвiд: Монографiя та iн.; За ред. д. е. н., проф., акад. МП Денисенка, д. е. н., проф. ЛI Михайлової
МП Денисенко, ЛI Михайлова, IМ Грищенко, АП Гречан
82008
Zbalansovana systema pokaznykiv vyshchoho navchalnoho zakladu: vid zahalnoyi stratehiyi do pokaznykiv diyalnosti strukturnoho pidrozdilu [University balanced scorecard: from an …
IM Hryshchenko, SV Breus, YB Khaustova
Visnyk Kyyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohiy ta dyzaynu. Seriya …, 2016
6*2016
Проблеми заробітної плати в Україні та шляхи їх вирішення
ЄБ Хаустова, ІВ Маринченко
Міжнародний науковий журнал, 2015
52015
International economic relations and sustainable development
OV Prokopenko, TO Kurbatova, V Babenko, М Baldzhy, M Denysenko, ...
Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium, 2017
42017
BALANCED SCORECARD: FORMATION WITH PERSPECTIVE TO ENSURE ECONOMIC SECURITY OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
SV Breus, YВ Khaustova, MР Denysenko
Вісник Полісся, 104-109, 2017
42017
Інноваційні процеси в змішаній економіці. Монографія
МП Денисенко
К.: ІПК ДСЗУ,–2008.–240 с, 2008
4*2008
Features of social entrepreneurship as a factor in the development of social innovation
Y Khaustova, S Breus, S Nevmerzhytska, T Tsalko, T Kharchenko
Journal of Entrepreneurship Education, 2019
32019
Status and prospects of development of science and education in Ukraine at the current stage of their reform
MP Denysenko, YB Khaustova
Vcheni zapysky universytetu" KROK 50, 40-57, 2018
32018
Деякі особливості системи стратегічного управління на підприємствах швейної галузі
ЄБ Хаустова
Економіст, 2001
32001
Оцінка гнучкості збутової діяльності швейних підприємств
ЄБ Хаустова
Економіст, 2001
32001
Підвищення гнучкості виробничо-збутової діяльності швейних підприємств
ЄБ Хаустова
Економіст, 2000
32000
The economic security of higher education institutions from the perspective of international competition
A Kasych, B Svitlana, Y Khaustova
Baltic Journal of Economic Studies 4 (5), 1-9, 2018
22018
Оптимізація матеріальних потоків в умовах гнучкої системи виробництво-збут
ЄБ Хаустова
Економіст, 2000
22000
Організація відкритих інноваційних структур в закладах вищої освіти (ЗВО)
ЄБ Хаустова, МП Денисенко
Імперативи економічного зростання в контексті реалізації глобальних цілей …, 2020
12020
Intellectual capital development and protection assessment for institutions of higher education in Eastern Ukraine
Y Khaustova, M Denysenko
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2018
12018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20