Манако Алла Федоровна (Alla Manako)
Манако Алла Федоровна (Alla Manako)
МННЦ (ITS)
Verified email at irtc.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
КТ в обучении: взгляд сквозь призму трансформаций
АФ Манако, КМ Синица
Образовательные технологии и общество 15 (3), 2012
982012
Еволюція та конвергенція впровадження ІКТ в освіту як джерело інновацій
АФ Манако, ОС Воронкін
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 48, 2013
50*2013
Еволюція та конвергенція інформаційних технологій підтримки освіти та навчання
АФ Манако
Sixth International Conference ITEA-2011. 20-23 November 2011., P. 20–35, 2011
362011
Электронные научно-образовательные пространства и перспективы их развития в контексте поддержки массовости и непрерывности.
АФ Манако, КМ Синица
УСИМ, 83-92, 2012
34*2012
Підхід до моделювання цілеспрямованого розвитку інноваційних інформаційних технологій „навчальні об’єкти”
АФ Манако
Інститут програмних систем НАН України, 2006
30*2006
Електронне навчання і навчальні об’єкти
АФ Манако, ВВ Манако
К., ПП" Кажан плюс 334, 4, 2003
30*2003
Подход к построению формализованного описания информационных систем для образования и обучения
АФ Манако
Образовательные технологии и общество 16 (1), 2013
252013
Информационные ресурсы для непрерывного обучения
АФ Манако
Управляющие системы и машины, 41-49, 2002
232002
СЕТЕВОЕ ОБЩЕСТВО И УЧЕБНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ Е-ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВСЕХ
АФ Манако
212004
Основні компоненти комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти
КР Колос
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2013
202013
Философия психолого-дидактических концепций обучения в информационном обществе
АС Воронкин
Философские проблемы информационных технологий и киберпространства, 2012
202012
Опыт дистанционного обучения на основе телекоммуникационных технологий в Украине
АМ Довгялло, ВВ Колос, СП Кудрявцева, АФ Манако, ЮФ Цыбенко
Управляющие системы и машины, 84-91, 1999
20*1999
Принципы построения МАНОК-систем
АФ Манако
Управляющие системы и машины, 81-89, 2007
19*2007
Розробка сімейства онлайнових інформаційних ресурсів для телекомунікаційних освітніх середовищ
АФ Манако, ВВ Манако, КМ Синиця
Труди Міжнародної конференції “Електронні зображення”.–Київ, 196-206, 2002
19*2002
Массовость и непрерывность как ключевые факторы развития электронного научно-образовательного пространства для всех
АФ Манако, КМ Синица
Proc. Fifth International Conference ITEA-2010, 23-24, 2010
18*2010
Interactive Dictionary as an Information Wish-maker
K Sinitsa, A Manako
Educational Technology 39 (5), 22-25, 1999
16*1999
Організація та функціонування мережі ресурсних центрів дистанційної освіти загальноосвітніх нвчльних закладів
ОП Пінчук, ЮМ Богачков, ВЮ Биков, АФ Манако, ВВ Олійник, ...
Атіка, 2014
142014
Extending the role of glossaries in a virtual learning environment
K Sinitsa, A Manako
Communications and Networking in Education, 185-194, 2000
14*2000
Інноваційні моделі організації хмарно орієнтованого середовища навчального закладу
МП Шишкіна
ІІТЗН НАПН України, 2013
132013
Управления знаниями обучаемого в дистанционном онлайновом курсе «Business English»
АФ Манако, ЕМ Синица, ВВ Манако
Образовательные технологии и общество 4 (4), 2001
132001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20