Follow
Манако Алла Федоровна (Alla Manako)
Манако Алла Федоровна (Alla Manako)
МННЦ (ITS)
Verified email at irtc.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
КТ в обучении: взгляд сквозь призму трансформаций
АФ Манако, КМ Синица
Образовательные технологии и общество 15 (3), 392-413, 2012
1182012
Еволюція та конвергенція впровадження ІКТ в освіту як джерело інновацій
АФ Манако, ОС Воронкін
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 48, 2013
73*2013
Еволюція та конвергенція інформаційних технологій підтримки освіти та навчання
АФ Манако
Sixth International Conference ITEA-2011. 20-23 November 2011., P. 20–35, 2011
452011
Электронные научно-образовательные пространства и перспективы их развития в контексте поддержки массовости и непрерывности
АФ Манако, ЕМ Синица
Управляющие системы и машины, 2012
382012
Подход к построению формализованного описания информационных систем для образования и обучения
АФ Манако
Образовательные технологии и общество 16 (1), 536-546, 2013
302013
Підхід до моделювання цілеспрямованого розвитку інноваційних інформаційних технологій „навчальні об’єкти”
АФ Манако
Інститут програмних систем НАН України, 2006
30*2006
Философия психолого-дидактических концепций обучения в информационном обществе
АС Воронкин
Философские проблемы информационных технологий и киберпространства, 55-64, 2012
292012
Информационные ресурсы для непрерывного обучения
АФ Манако
Управляющие системы и машины, 41-49, 2002
262002
Електронне навчання і навчальні об’єкти
АФ Манако, ВВ Манако
К.: Кажан плюс, 2003
242003
Сетевое общество и учебно-ориентированные технологии для всех
АФ Манако
Управляющие системы и машины, 50-58, 2004
232004
Основні компоненти комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти
КР Колос
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2013
222013
Організація середовища дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладах
ЮМ Богачков, ВЮ Биков, ОП Пінчук, ОІ Вольневич, ВО Царенко, ...
Педагогічна думка, 2011
222011
Опыт дистанционного обучения на основе телекоммуникационных технологий в Украине
АМ Довгялло, ВВ Колос, СП Кудрявцева, АФ Манако, ЮФ Цыбенко
Управляющие системы и машины, 84-91, 1999
22*1999
Массовость и непрерывность как ключевые факторы развития электронного научно-образовательного пространства для всех
АФ Манако, КМ Синица
Proc. Fifth International Conference ITEA-2010, 23-24, 2010
21*2010
Організація та функціонування мережі ресурсних центрів дистанційної освіти загальноосвітніх нвчльних закладів
ОП Пінчук, ЮМ Богачков, ВЮ Биков, АФ Манако, ВВ Олійник, ...
Атіка, 2014
202014
Принципы построения МАНОК-систем
АФ Манако
Управляющие системы и машины, 81-89, 2007
20*2007
Розробка сімейства онлайнових інформаційних ресурсів для телекомунікаційних освітніх середовищ
АФ Манако, ВВ Манако, КМ Синиця
Труди Міжнародної конференції “Електронні зображення”.–Київ, 196-206, 2002
20*2002
Еволюція та конвергенція впровадження ІКТ в освіту як джерело інновацій
АФ Манако, ОС Воронкін
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 48, 2013
192013
Информационные технологии в образовании
АФ Манако, ЕМ Синица
Управляющие системы и машины, 46-57, 2017
172017
Розвиток комп’ютерних технологій підтримки навчання студентів вищих навчальних закладів України (друга половина 50-х–початок 90-х років ХХ ст.)
ОС Воронкін
Інформаційні технології і засоби навчання, 17-45, 2014
172014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20