Подписаться
Анатолій Павлович Гетьман / Anatoliy Getman (ORCID ID: 0000-0002-1987-2760; ROR 05grw1m33)
Анатолій Павлович Гетьман / Anatoliy Getman (ORCID ID: 0000-0002-1987-2760; ROR 05grw1m33)
Другие именаAnatoliy Pavlovich Getman, Анатолий Павлович Гетьман, Hetman A.P.
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Конституція України: Науково-практичний коментар/редкол.: ВЯ Тацій (голова редкол.), ОВ Петришин (відп. секретар), ЮГ Барабаш, ЮП Битяк, АП Гетьман та ін.
ВБ Авер'янов, ОВ Батанов, ЮВ Баулін, ЮП Битяк, ВІ Борисова, ...
Киев : Вид. Дім "Ін Юре" ; Харків : Право, 2003
266*2003
Земельний кодекс України : Науково-практичний коментар.[ВІ Андрейцев, ГІ Балюк, АП Гетьман та ін.]; за ред. ВІ Семчика
ВІ Андрейцев, ГІ Балюк, АП Гетьман
К.: Ін Юре, 2007
204*2007
Конституція України : Науково-практичний коментар/редкол.: ВЯ Тацій, ОВ Петришин, ЮГ Барабаш та ін.; Нац. акад. прав. наук України
ОФ Андрійко, ОМ Бандурка, ЮГ Барабаш, ОВ Батанов, ЮВ Баулін, ...
Х. : Право, 2011
163*2011
Правове виховання в сучасній Україні: монографія / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред.: В. Тація, А. Гетьмана, О. Г. Данильяна
ВЯ Тацій, АП Гетьман, ОГ Данильян, ЛМ Герасіна, ОП Дзьобань, ...
Х. : Право, 2010
134*2010
Екологічне право України : підручник / за ред.: А. П. Гетьмана, М. В. Шульги
АП Гетьман, МВ Шульга, ВК Попов, ГВ Анісімова, ВІ Гордєєв, ...
Х. : «Право», 2005
121*2005
Методологічні засади становлення правових основ охорони довкілля
АП Гетьман
Право України 2, 11-19, 2011
732011
Земельне право України : Підручник
МВ Шульга, ГВ Анісімова, НО Багай, АП Гетьман, ВІ Гордєєв, та ін.
Київ : Юрінком Інтер, 2004
66*2004
Процессуальные нормы и отношения в экологическом праве
АП Гетьман
Х.: Основа 136, 1994
631994
Semantic network of knowledge in science of law
V Tatsyi, A Getman, S Ivanov, V Karasiuk, O Lugoviy, O Sokolov
Proceedings of the IASTED International Conference on Automation, Control …, 2010
622010
Екологічне право України
ВВ Костицький, ГІ Балюк, НБ Новицька, ЮС Шемшученко, АП Гетьман, ...
Instytut zakonodavchykh peredbachenʹ i pravovoï ekspertyzy, 2003
56*2003
Вступ до теорії еколого-процесуального права України: навч. посібник
АП Гетьман
Х.: Основа, 18, 1998
551998
A crowdsourcing approach to building a legal ontology from text
AP Getman, VV Karasiuk
Artificial intelligence and law 22 (3), 313-335, 2014
522014
Правова держава
ЮС Шемшученко, НМ Пархоменко, ОФ Андрійко, ОВ Батанов, ...
Юридична енциклопедія, 36, 2003
452003
Правовые проблемы экологической политики Европейского Союза и Украины: монография
АП Гетьман, ВИ Лозо
Харьков: Право, 2014
412014
Термінологія екологічного законодавства: методологічні засади та перспективи уніфікації
А Гетьман
видавництво" Право", 2003
392003
Земельный кодекс Украины : Комментарий.//Под ред. Гетьмана АП, Шульги МВ
Х.:«Одиссей, 2006
37*2006
Земельний кодекс України : коментар/за ред. АП Гетьмана, МВ Шульги
ГМ Беженар, ЕС Бердніков, ЛО Бондар, СЮ Булигін, АП Гетьман, ...
Х.: ТОВ «Одіссей, 2002
36*2002
Науково-практичний коментар/ред
К України
ВЯ Тацій, ОВ Петришин, ЮГ Барабаш та ін, 311-312, 2011
352011
Організаційно-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища
АП Гетьман
Проблеми законності, 119-128, 2014
322014
Екологічна функція держави в сучасних глобалізаційних процесах
АП Гетьман
Проблеми законності : зб. наук. пр. 128 (Вип. 128), 145-153, 2015
28*2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20