Підписатись
Анатолій Павлович Гетьман, Анатолий Павлович Гетьман, Anatoliy Pavlovich Getman
Анатолій Павлович Гетьман, Анатолий Павлович Гетьман, Anatoliy Pavlovich Getman
Підтверджена електронна адреса в nlu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Конституція України : Науково-практичний коментар/редкол.: ВЯ Тацій, ОВ Петришин, ЮГ Барабаш та ін.; Нац. акад. прав. наук України
ОФ Андрійко, ОМ Бандурка, ЮГ Барабаш, ОВ Батанов, ЮВ Баулін, ...
Х. : Право, 2011
489*2011
Конституція України: Науково-практичний коментар/редкол.: ВЯ Тацій (голова редкол.), ОВ Петришин (відп. секретар), ЮГ Барабаш, ЮП Битяк, АП Гетьман та ін.
ВБ Авер'янов, ОВ Батанов, ЮВ Баулін, ЮП Битяк, ВІ Борисова, ...
Киев : Вид. Дім "Ін Юре" ; Харків : Право, 2003
228*2003
Земельний кодекс України : Науково-практичний коментар.[ВІ Андрейцев, ГІ Балюк, АП Гетьман та ін.]; за ред. ВІ Семчика
ВІ Андрейцев, ГІ Балюк, АП Гетьман
К.: Ін Юре, 2007
199*2007
Правове виховання в сучасній Україні: монографія / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред.: В. Тація, А. Гетьмана, О. Г. Данильяна
ВЯ Тацій, АП Гетьман, ОГ Данильян, ЛМ Герасіна, ОП Дзьобань, ...
Х. : Право, 2010
107*2010
Екологічне право України : підручник / за ред.: А. П. Гетьмана, М. В. Шульги
АП Гетьман, МВ Шульга, ВК Попов, ГВ Анісімова, ВІ Гордєєв, ...
Х. : «Право», 2005
90*2005
Методологічні засади становлення правових основ охорони довкілля
АП Гетьман
Право України, 11-19, 2011
642011
Процессуальные нормы и отношения в экологическом праве
АП Гетьман
Х.: Основа 136, 1994
591994
Земельне право України : Підручник
МВ Шульга, ГВ Анісімова, НО Багай, АП Гетьман, ВІ Гордєєв, та ін.
Київ : Юрінком Інтер, 2004
57*2004
Вступ до теорії еколого-процесуального права України: навч. посібник
АП Гетьман
Х.: Основа, 18, 1998
551998
Екологічне право України
ВВ Костицький, ГІ Балюк, НБ Новицька, ЮС Шемшученко, АП Гетьман, ...
Instytut zakonodavchykh peredbachenʹ i pravovoï ekspertyzy, 2003
49*2003
A crowdsourcing approach to building a legal ontology from text
AP Getman, VV Karasiuk
Artificial intelligence and law 22 (3), 313-335, 2014
442014
Semantic network of knowledge in science of law
V Tatsyi, A Getman, S Ivanov, V Karasiuk, O Lugoviy, O Sokolov
Proceedings of the IASTED International Conference on Automation, Control …, 2010
412010
Правовые проблемы экологической политики Европейского союза и Украины: монография
АП Гетьман, ВИ Лозо
Х.: Право, 2014
402014
Правова держава
Ю Шемшученко, НМ Пархоменко, ОФ Андрійко, ОВ Батанов, ...
Юридична енциклопедія, 321-323, 1995
401995
Земельный кодекс Украины : Комментарий.//Под ред. Гетьмана АП, Шульги МВ
Х.:«Одиссей, 2006
37*2006
Термінологія екологічного законодавства: методологічні засади та перспективи уніфікації
А Гетьман
видавництво" Право", 2003
332003
Земельний кодекс України : коментар/за ред. АП Гетьмана, МВ Шульги
ГМ Беженар, ЕС Бердніков, ЛО Бондар, СЮ Булигін, АП Гетьман, ...
Х.: ТОВ «Одіссей, 2002
31*2002
Регіональний екологічний контроль: теорія правового регулювання:[монографія]
АП Гетьман, ЛМ Здоровко
К.: Ін-т законод. передбачень і правової експертизи, 2004
262004
Проблеми кодифікації законодавства про рослинний світ: деякі міркування (коментар до Закону України" Про рослинний світ")
АП Гетьман
видавництво" Право", 1999
261999
Організаційно-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища
АП Гетьман
Проблеми законності, 119-128, 2014
252014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20