Анатолій Павлович Гетьман, Анатолий Павлович Гетьман, Anatoliy Pavlovich Getman
Анатолій Павлович Гетьман, Анатолий Павлович Гетьман, Anatoliy Pavlovich Getman
Підтверджена електронна адреса в nlu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Конституція України: Науково-практичний коментар/редкол.: ВЯ Тацій (голова редкол.), ОВ Петришин (відп. секретар), ЮГ Барабаш, ЮП Битяк, АП Гетьман та ін.
ВБ Авер'янов, ОВ Батанов, ЮВ Баулін, ЮП Битяк, ВІ Борисова, ...
Киев : Вид. Дім "Ін Юре" ; Харків : Право, 2003
242*2003
Правове виховання в сучасній Україні: монографія / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред.: В. Тація, А. Гетьмана, О. Г. Данильяна
ВЯ Тацій, АП Гетьман, ОГ Данильян, ЛМ Герасіна, ОП Дзьобань, ...
Х. : Право, 2010
97*2010
Екологічне право України : підручник / за ред.: А. П. Гетьмана, М. В. Шульги
АП Гетьман, МВ Шульга, ВК Попов, ГВ Анісімова, ВІ Гордєєв, ...
Х. : «Право», 2005
79*2005
Методологічні засади становлення правових основ охорони довкілля
АП Гетьман
Право України, 11-19, 2011
612011
Земельне право України : Підручник
МВ Шульга, ГВ Анісімова, НО Багай, АП Гетьман, ВІ Гордєєв, та ін.
Київ : Юрінком Інтер, 2004
57*2004
Процессуальные нормы и отношения в экологическом праве
АП Гетьман
Х.: Основа 136, 1994
571994
Вступ до теорії еколого-процесуального права України: навч. посібник
АП Гетьман
Х.: Основа, 18, 1998
501998
Екологічне право України
ВВ Костицький, ГІ Балюк, НБ Новицька, ЮС Шемшученко, АП Гетьман, ...
Instytut zakonodavchykh peredbachenʹ i pravovoï ekspertyzy, 2003
40*2003
Правовые проблемы экологической политики Европейского союза и Украины: монография
АП Гетьман, ВИ Лозо
Х.: Право, 2014
352014
Земельный кодекс Украины : Комментарий.//Под ред. Гетьмана АП, Шульги МВ
Х.:«Одиссей, 2006
34*2006
A crowdsourcing approach to building a legal ontology from text
AP Getman, VV Karasiuk
Artificial intelligence and law 22 (3), 313-335, 2014
312014
Термінологія екологічного законодавства: методологічні засади та перспективи уніфікації
А Гетьман
видавництво" Право", 2003
302003
Земельний кодекс України : коментар/за ред. АП Гетьмана, МВ Шульги
ГМ Беженар, ЕС Бердніков, ЛО Бондар, СЮ Булигін, АП Гетьман, ...
Х.: ТОВ «Одіссей, 2002
29*2002
Регіональний екологічний контроль: теорія правового регулювання:[монографія]
АП Гетьман, ЛМ Здоровко
К.: Ін-т законод. передбачень і правової експертизи, 2004
252004
Проблеми реформування екологічного законодавства: до питання про створення Екологічного кодексу України
А Гетьман
видавництво" Право", 2006
242006
Проблеми кодифікації законодавства про рослинний світ: деякі міркування (коментар до Закону України" Про рослинний світ")
АП Гетьман
видавництво" Право", 1999
241999
Правове регулювання екологічної безпеки в Україні : навч. посіб./АП Гетьман, МВ Шульга, ВЛ Бредіхіна та ін
АП Гетьман, МВ Шульга, ВЛ Бредіхіна, ІВ Кирєєва, ТВ Григор'єва, ...
Х.: Право, 2012
21*2012
Організаційно-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища
АП Гетьман
Проблеми законності, 119-128, 2014
202014
Правові проблеми використання і охорони рослинного світу
ВК Попов, АП Гетьман
Право України, 51-53, 2000
192000
Екологічне право: роздуми про його витоки та перспективи розвитку.
АП Гетьман, ВА Зуєв
Проблеми законності : зб. наук. пр., 75-91, 2017
182017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20