А.С. Вишневский, Александр Вишневский, О.С. Вишневський, A.S. Vishnevsky, Oleksandr Vyshnevskyi
А.С. Вишневский, Александр Вишневский, О.С. Вишневський, A.S. Vishnevsky, Oleksandr Vyshnevskyi
Институт экономики промышленности НАН Украины, Інститут економіки
Verified email at econindustry.org - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку: монографія
ВІ Ляшенко, ОС Вишневський
Київ: Ін-т економіки пром-сті НАН України, 2018
482018
Сталий розвиток промислового регiону: соцiальнi аспекти: моногр. та iн.; НАН України, Iн-т економiки пром-стi
ОФ Новiкова, ОI Амоша, ВП Антонюк
392012
Управлiння людським та соцiальним розвитком у регiонах України: моногр. та iн.; НАН України, Iн-т економiки пром-стi
ОФ Новiкова, ОI Амоша, ЛВ Шаульська
НАН України, Iн-т економiки промисловостi, 488, 2010
142010
Электронные платформы как инструмент модернизации экономики Украины
СВ Іванов, ОС Вишневський
Вестник экономической науки Украины, 2017
132017
Перший етап модернiзацiї економiки України: досвiд та проблеми та iн.; за заг. ред. ВI Ляшенка; IЕП НАН України, КПУ
ОМ Алимов, ОI Амоша, ЛМ Кузьменко, МО Солдак, ЛI Тараш
132014
Управління людським та соціальним розвитком у регіонах України: монографія
ОФ Новікова
моногр./ОФ Новікова, ОІ Амоша, ЛВ Шаульська та ін, 2010
122010
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь/за ред. акад. НАН України ЕМ Лібанової, акад. НААН України МА Хвесика
ЕМ Лібанова, МА Хвесик
К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014
102014
Оценка социальной ориентации экономики в контексте государственной региональной политики Украины
АС Вишневский
ARS ADMINISTRANDI, 2013
72013
Цифрова модернiзацiя економiки України як можливiсть проривного розвитку: монографiя/НАН України, Iн-т економiки пром-стi
ВI Ляшенко, ОС Вишневський
62018
Проблеми стратегічного управління соціально-економічним розвитком України з урахуванням процесів децентралізації
ОС Вишневський
Вісник економічної науки України, 2016
62016
Expediency of Application of the Regional and Municipal (Communal) Wealth Indicators at the Generation of the Regional and Urban Development Strategies
OSV V.I. Lyashenko, Yu. I. Zhykhareva
Экономический вестник Донбас, 75-80, 2013
5*2013
Стратегическое планирование: экстравертная и интровертная установки стратега
В Александр
Вісник економічної науки України, 38-45, 2015
4*2015
Роль державного фонду регіонального розвитку в процесі децентралізації управління
ОС Вишневський
Економічний вісник Донбасу, 2016
32016
The Clash of Capitals: Ukraine as Victim National and Global Processes
V O.S.
Економічний вісник Донбасу / ECONOMIC HERALD OF THE DONBAS 4, 67-72, 2014
3*2014
Цифрові платформи як ядро цифровізації економіки
ОС Вишневський
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
22018
Соціальна політика в умовах системної кризи як фактор збереження людського капіталу
ОС Вишневський
Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2015
22015
Социальная ориентация производства: роль в процессе социализации экономики Украины и направления её структурных изменений
АС Вишневский
Экономика промышленности, 2014
22014
Правове забезпечення формування та реалізації соціальної орієнтації економіки регіонів
ОС Вишневський
Економіка промисловості, 322-328, 2012
22012
Управління соціальними ризиками в умовах обмежених можливостей
ОСВ ЄВ Котов
Донецьк: НАН України, Ін-т економіки пром-сті, 2010
22010
Порівняння соціально-економічного розвитку країни з рівнем задоволеності життям населення
ОС Вишневський
Экономические проблемы и перспективы стабилизации экономики Украины, 227-238, 2008
2*2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20