Подписаться
Вишневський О., Вишневский А., Vyshnevskyi Oleksandr, 0000-0002-2375-6033, ABG-6406-2020
Вишневський О., Вишневский А., Vyshnevskyi Oleksandr, 0000-0002-2375-6033, ABG-6406-2020
Інститут економіки промисловості НАН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене nas.gov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку: монографія
ВІ Ляшенко, ОС Вишневський
Instytut ekonomiky promyslovosti, 2018
273*2018
Digitalization of the EU Economies and People at Risk of Poverty or Social Exclusion
HD Aleksy Kwilinski, Oleksandr Vyshnevskyi
Journal of Risk and Financial Management 13 (7), 142: 1-14, 2020
2322020
Tsyfrova modernizatsiia ekonomiky Ukrainy yak mozhlyvist proryvnoho rozvytku [Digital modernization of the Ukrainian economy as an opportunity for breakthrough development]
VI Liashenko, OS Vyshnevskyi
Kyiv, NAN Ukrainy, In-t ekonomiky prom-sti, 2018
822018
Сталий розвиток промислового регiону: соцiальнi аспекти: моногр. та iн.; НАН України, Iн-т економiки пром-стi
ОФ Новiкова, ОI Амоша, ВП Антонюк
532012
Digital Modernization of the Ukrainian Economy as a Breakthrough: monograph
VI Liashenko, OS Vyshnevskyi
Kyiv, NAS of Ukraine, Institute of Industrial Economics, 2018
39*2018
Digital modernization of the Ukrainian economy as an opportunity for breakthrough development
VI Lyashenko, OS Vyshnevskyi
Kyiv: Institute of the Economy of Industry of the NAS of Ukraine [in Ukrainian], 2018
342018
Электронные платформы как инструмент модернизации экономики Украины
СВ Іванов, ОС Вишневський
Вестник экономической науки Украины, 47-53, 2017
332017
Assessment of the impact of digitalization on greenhouse gas emissions on the example of EU Member States
A Kuzior, O Vyshnevskyi, N Trushkina
Production Engineering Archives 28 (4), 407-419, 2022
282022
Цифрова модернiзацiя економiки України як можливiсть проривного розвитку: монографiя
ВI Ляшенко, ОС Вишневський
272018
Economic growth in the conditions of digitalization in the EU countries
O Vyshnevskyi, I Stashkevych, O Shubna, S Barkova
Studies of Applied Economics 38 (4), 2020
262020
Electronic platforms as a tool for modernizing the Ukrainian economy
SV Ivanov, OS Vyshnevskyi
Herald of the economic sciences of Ukraine 1 (32), 47-53, 2017
262017
Проблеми стратегічного управління соціально-економічним розвитком України з урахуванням процесів децентралізації
ОС Вишневський
Вісник економічної науки України, 2016
26*2016
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь/за ред. акад. НАН України ЕМ Лібанової, акад. НААН України МА Хвесика
ЕМ Лібанова, МА Хвесик
К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014
252014
Управлiння людським та соцiальним розвитком у регiонах України: моногр. та iн.; НАН України, Iн-т економiки пром-стi
ОФ Новiкова, ОI Амоша, ЛВ Шаульська
НАН України, Iн-т економiки промисловостi, 488, 2010
25*2010
The impact of Industry 4.0 and AI on economic growth
O Vyshnevskyi, V Liashenko, O Amosha
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 391-400, 2019
232019
Unity of digital and virtual economies within concept of Dataism
O Vyshnevskyi
Virtual Economics 2 (3), 7-21, 2019
222019
Tsyfrova modernizatsiia ekonomiky Ukrainy yak mozhlyvist proryvnoho rozvytku: monohrafiia [Digital modernization of Ukraine’s economy as an opportunity for breakthrough …
VI Liashenko, OS Vyshnevskyi
Kyiv: In-t ekonomiky promyslovosti NAN Ukrainy, 2018
21*2018
Загальна теорія стратегування: від парадигми до практики використання
ОС Вишнеський
https://iie.org.ua/wp-content/uploads/2019/01/mono_Vishnevskiy_ukr_2018.pdf, 2018
212018
Перший етап модернiзацiї економiки України: досвiд та проблеми та iн.; за заг. ред. ВI Ляшенка; IЕП НАН України, КПУ
ОМ Алимов, ОI Амоша, ЛМ Кузьменко, МО Солдак, ЛI Тараш
202014
Глобальна економічна криза 2008-2010 років: світовий досвід та шляхи подолання в Україні/Монографія/[ВП Антонюк, СС Аптекар, НА Балтачеєва та ін.]; під заг. ред.. ВІ Ляшенка
ЮВ Макогон
Донецьк: Юго-Восток, 2010
172010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20