Підписатись
Вишневский А., Вишневський О., Vyshnevskyi Oleksandr, 0000-0002-2375-6033, ABG-6406-2020
Вишневский А., Вишневський О., Vyshnevskyi Oleksandr, 0000-0002-2375-6033, ABG-6406-2020
Інститут економіки промисловості НАН України
Підтверджена електронна адреса в nas.gov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку: монографія
ВІ Ляшенко, ОС Вишневський
Instytut ekonomiky promyslovosti, 2018
143*2018
Digitalization of the EU Economies and People at Risk of Poverty or Social Exclusion
HD Aleksy Kwilinski, Oleksandr Vyshnevskyi
Journal of Risk and Financial Management 13 (7), 142: 1-14, 2020
1282020
Сталий розвиток промислового регiону: соцiальнi аспекти: моногр. та iн.; НАН України, Iн-т економiки пром-стi
ОФ Новiкова, ОI Амоша, ВП Антонюк
532012
Tsyfrova modernizatsiia ekonomiky Ukrainy yak mozhlyvist proryvnoho rozvytku [Digital modernization of the Ukrainian economy as an opportunity for breakthrough development]
VI Liashenko, OS Vyshnevskyi
Kyiv, NAN Ukrainy, In-t ekonomiky prom-sti, 2018
522018
Электронные платформы как инструмент модернизации экономики Украины
СВ Іванов, ОС Вишневський
Вестник экономической науки Украины, 47-53, 2017
312017
Цифрова модернiзацiя економiки України як можливiсть проривного розвитку: монографiя
ВI Ляшенко, ОС Вишневський
272018
Digital Modernization of the Ukrainian Economy as a Breakthrough: monograph
VI Liashenko, OS Vyshnevskyi
Kyiv, NAS of Ukraine, Institute of Industrial Economics, 2018
26*2018
Electronic platforms as a tool for modernizing the Ukrainian economy
SV Ivanov, OS Vyshnevskyi
Herald of the economic sciences of Ukraine 1 (32), 47-53, 2017
262017
Перший етап модернiзацiї економiки України: досвiд та проблеми та iн.; за заг. ред. ВI Ляшенка; IЕП НАН України, КПУ
ОМ Алимов, ОI Амоша, ЛМ Кузьменко, МО Солдак, ЛI Тараш
262014
Управлiння людським та соцiальним розвитком у регiонах України: моногр. та iн.; НАН України, Iн-т економiки пром-стi
ОФ Новiкова, ОI Амоша, ЛВ Шаульська
НАН України, Iн-т економiки промисловостi, 488, 2010
24*2010
Digital modernization of the Ukrainian economy as an opportunity for breakthrough development
VI Lyashenko, OS Vyshnevskyi
Kyiv: Institute of the Economy of Industry of the NAS of Ukraine [in Ukrainian], 2018
202018
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь/за ред. акад. НАН України ЕМ Лібанової, акад. НААН України МА Хвесика
ЕМ Лібанова, МА Хвесик
К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014
192014
Глобальна економічна криза 2008-2010 років: світовий досвід та шляхи подолання в Україні/Монографія/[ВП Антонюк, СС Аптекар, НА Балтачеєва та ін.]; під заг. ред.. ВІ Ляшенка
ЮВ Макогон
Донецьк: Юго-Восток, 2010
172010
Проблеми стратегічного управління соціально-економічним розвитком України з урахуванням процесів децентралізації
ОС Вишневський
Вісник економічної науки України, 2016
15*2016
Unity of digital and virtual economies within concept of Dataism
O Vyshnevskyi
Virtual Economics 2 (3), 7-21, 2019
112019
Национальная цифровая платформа: перспективы создания в Украине
АС Вишневский
Вестник экономической науки Украины, 219-223, 2020
10*2020
Вплив цифровізації на промисловість: проблеми визначення в країнах ЄС
ОС Вишневський
Економіка промисловості, 2020
102020
Загальна теорія стратегування: від парадигми до практики використання
ОС Вишнеський
https://iie.org.ua/wp-content/uploads/2019/01/mono_Vishnevskiy_ukr_2018.pdf, 2018
102018
Цифрові платформи як ядро цифровізації економіки
ОС Вишневський
Цифрова економіка: матеріали Нац. наук.-метод. конф, 4-5, 2018
82018
The Clash of Capitals: Ukraine as Victim National and Global Processes
V O.S.
Економічний вісник Донбасу / ECONOMIC HERALD OF THE DONBAS 4, 67-72, 2014
8*2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20