Вікторія Шумкова Viktoriia Shumkova
Вікторія Шумкова Viktoriia Shumkova
Сумський національний аграрний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене snau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аналіз ринку сільськогосподарського страхування в країнах ЄС
ВІ Шумкова, ВИ Шумкова
32017
Особливості використання АВС-аналізу при дослідженні інтерфейсної (ринкової) складової економічної безпеки сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс]
ОВ Шумкова, ВІ Шумкова, ЕВ Шумкова, ВИ Шумкова
Електронне фахове видання «Економіка та суспільство».–Мукачево: Мукачівський …, 2017
22017
Використання системи самострахування для забезпечення економічної безпеки сільськогосподарських підприємств
ВІ Шумкова
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2017
22017
Стан ринку страхування сільськогосподарських культур у Сумській області
ВІ Шумкова, ВИ Шумкова
РВВ ПДАА, 2016
22016
Регіональні аспекти титульного страхування землекористування при орендних відносинах
ОВ Шумкова, ВІ ШУМКОВА
Крымский экономический вестник, 307-310, 2013
22013
Методологічні засади економічної безпеки: український та закордонний досвід
ВІ Шумкова
Причорноморські економічні студії, 139-143, 2017
12017
Practical Use of the Assessment Methods of Economic Security of Agricultural Enterprises
VI Shumkova
«East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2016
12016
Система страхування якості земельних ресурсів як елемент системи страхової безпеки сільськогосподарських підприємств Сумської області
ВІ Шумкова, ВИ Шумкова
СНАУ, 2016
12016
Заходи «зеленої скриньки» Світової організації торгівлі для фінансової підтримки розвитку сільськогосподарських підприємств України
ОВ Шумкова, ВІ Шумкова, ЕВ Шумкова, ВИ Шумкова
Аграр Медіа Груп, 2015
12015
Мультиризикове страхування як важливий фактор збільшення прибутку сільськогосподарських підприємств
ВІ Шумкова
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2015
12015
ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СТУДЕНТІВ
ОВ Шумкова, ВІ Шумкова
Научные исследования: парадигма инновационного развития: сбор-ник тезисов …, 2020
2020
Особливості управління екологічною безпекою аграрних підприємств
ВІ Шумкова, ЮЛ Скляр, ВИ Шумкова, ЮЛ Скляр
2020
УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТНОЮ ПОЛІТИКОЮ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА
В Шумкова, О Шумкова, В Шумкова, Е Шумкова
Електронне наукове фахове видання" Соціально-економічні проблеми і держава …, 2019
2019
Marketing management of investment and innovation activity of agricultural enterprises
OV Shumkova, VI Shumkova
2019
Рush and pull strategies in international agricultural marketing
VI Shumkova
СНАУ, 2019
2019
Virtual currencies and cryptocurrencies in Ukraine: Trends in their introduction
VI Shumkova
International Balkan university, 2018
2018
Фінансова звітність комерційного банку як комунікаційний інструмент просування банківських послуг
ВІ Шумкова, ВИ Шумкова
Baltija Publishing, 2018
2018
Використання матричних методів для удосконалення стратегічних напрямків маркетингової діяльності в комерційних банках
ВІ Шумкова, ВИ Шумкова
2018
Сутність та особливості маркетингової діяльності в банку
ВІ Шумкова, ВИ Шумкова
СНАУ, 2018
2018
Ринок сільськогосподарського страхування країн ЄС: перспективи та можливості
ВІ Шумкова, ВИ Шумкова
Сумський національний аграрний університет, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20