Follow
Шаповал Людмила Петрівна (Ludmyla Shapoval)
Шаповал Людмила Петрівна (Ludmyla Shapoval)
доцент кафедри фінансів і кредиту, Кременчуцький національний університет ім. М.Остроградського
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Соціальне страхування: кредитно-модульний курс: навч. посіб
НМ Внукова, НВ Кузьминчук
К.: Центр учбової літератури, 21-46, 2009
892009
Страхування: навч. пос.
ВО Безугла, ІІ Постіл, ЛП Шаповал
К.: Центр учбової літератури, 2008
752008
Соціальне страхування: навч. посіб.
ВО Безугла, ДМ Загірняк, ЛП Шаповал
К.: Центр учбової літератури, 2011
432011
Vehicle insurance market competitive position estimation in Ukraine in terms of European integration
LP Shapoval, TM Zavora
International Journal of Engineering & Technology 7 (4.8), 772-777, 2018
92018
Інвестиційна складова менеджменту страхових компаній
ЛП Шаповал
Мукачівський державний університет.—Вип, 491-496, 2016
92016
Ryzyk-menedzhment yak skladnyk antykryzovoho upravlinnia strakhovymy kompaniiamy [Risk management as part of crisis management of insurance companies]
AP Ivanova, LP Shapoval
Infrastruktura rynku 23, 313-318, 2018
72018
Формування комунального господарства міста в сучасних умовах господарювання
ЛП Шаповал
автореф. дис.… к. е. н.: спец. 08.00. 05/ЛП Шаповал, 2007
62007
Перспективи залучення фінансових ресурсів в економіку України
ВО Безугла, ЛП Шаповал
Регіональна економіка, 104-109, 2008
42008
Імітаційне моделювання фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств
ЛП Шаповал, ІС Перепелиця
Облік і фінанси, 124-129, 2015
32015
Імітаційне моделювання фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств
ЛП Шаповал, ІС Перепелиця
Облік і фінанси, 124-129, 2015
32015
Оцінка рентабельності діяльності страхових компаній
ЛП Шаповал, КД Кудлай
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2020
22020
Фінансове моделювання управління грошовими потоками страхової компанії
Л Шаповал, Ю Колотій
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації …, 2019
22019
Financial Modeling of Cash Flow Management of the Insurance Company
L Shapoval, Y Kolotii
The Institute of Accounting, Control and Analysis in the Globalization …, 2019
22019
Інструментарій визначення впливу соціальної безпеки на розвиток ломбардної діяльності України
Г Козаченко, Т Завора, Л Шаповал
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації …, 2019
22019
Особливості формування прибутку страхової компанії
АП Іванова, ЛП Шаповал
Економіка та суспільство, 1110-1116, 2017
22017
Напрями оптимізації менеджменту фінансової безпеки комерційного банку
ШЛП Корніяш В.С.
Глобальні та національні проблеми економіки., 730 – 736., 2016
2*2016
Формування прибутку сільськогосподарського підприємства в умовах оптимізації ресурсного потенціалу
ЛП Шаповал, ІС Перепелиця
Бізнес Інформ, 177-182, 2014
22014
Lombard activities and social security of the country: interrelation and interdependence
G Kozachenko, T Zavora, L Shapoval
Independent Journal of Management & Production 11 (8), 587-599, 2020
12020
ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТУ ОПЕРАЦІЙНОГО ЛЕВЕРИДЖУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ЛМ ХОМЕНКО, ЛП ШАПОВАЛ, ДІ РУМЯНЦЕВА
ВІСНИК, 1195, 2020
12020
Розвиток системи автотранспортного страхування Зелена картка в Україні
ЛП Шаповал, ЮС Колотій
Економіка. Фінанси. Право, 41-44, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20