Наталія Голуб Nataliia Holub
Наталія Голуб Nataliia Holub
доцент кафедри обліку і оподаткування ТДАТУ Tavria State Agrotechological University
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вдосконалення обліку доходів відповідно до вимог міжнародних стандартів
НМ Голуб
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 31-32, 2009
122009
Методичні аспекти управління витратами на підприємствах
СС Проскурня, НО Голуб
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 156-160, 2013
82013
Облік і контроль витрат на поліпшення земель сільськогосподарського призначення
НО Голуб
Київ, 2011
72011
Класифікація та облік витрат на поліпшення земель сільськогосподарського призначення
НО Голуб
Збірник наукових праць «Фінанси, облік і аудит» спеціальний випуск, С. 49-53, 2012
5*2012
Класифікація та облік витрат на поліпшення земель сільськогосподарського призначення
НО Голуб
Облік і фінанси АПК, С.137-141, 2007
52007
Облік і контроль у системі страте-гічного управ-ління
НО Голуб
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2013
32013
Впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності
НО Голуб
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2012
32012
Фінансовий облік капітальних витрат на поліпшення земель сільськогосподарського призначення
НО Голуб
Збірник наукових праць «Кримський агротехнологічний університет …, 2012
3*2012
Економічний зміст витрат на поліпшення земель сільськогосподарського призначення
НО Голуб
Облік і фінанси АПК, C. 73-75, 2010
32010
Variability of risk factors of slowing the financing of agricultural enterprises in Ukraine
IA N. Trusova, I. Demchenco, N. Golub
Global Journal of Management and Business Research: C Finance 9 (16), С.25-30, 2016
2*2016
Теоретичні основи бухгалтерського обліку витрат на поліпшення земель сільськогосподарського призначення
НО Голуб
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2011
22011
Облік екологічно чистої продукції. [Електронний ресурс]. –
НО Голуб
Режим доступу: http://ic.faaf.org.ua/pdf/ 62-oblik-ekologichno-chistoi …, 0
2
Проблемні питання обліку списаної кредиторської заборгованості
НО Голуб, НА Голуб, АО Вольська
12019
Особливості застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в обліку основних засобів
Ю Зима
Економічний аналіз, 211-214, 2013
12013
НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА СІЛЬСЬКОГОПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
НО Голуб, АВ Ступар
Scientific World–Modern problems and ways of theirs solution in science …, 2012
12012
Облік поточних витрат на поліпшення земель сільськогосподарського призначення
НО Голуб
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2011
1*2011
Фінансовий облік витрат на поліпшення земель
НО Голуб
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного …, 2009
12009
Бухгалтерський облік: навчальний посібник для самостійної роботи студентів
СО Кучеркова, СА Кучеркова, НО Голуб, НА Голуб, ОП Левченко, ...
Мелітополь: Люкс, 2020
2020
Облік кредиторської заборгованості
НО Голуб, НА Голуб
2020
Обліково-аналітичне забезпечення органічного виробництва продукціії
НО Голуб, НА Голуб
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20