Іван Червоненко, Иван Червоненко, Ivan Chervonenko (ORCID: 0000-0002-3856-4966)
Іван Червоненко, Иван Червоненко, Ivan Chervonenko (ORCID: 0000-0002-3856-4966)
НТУ "ХПІ", Електроенергетичний факультет, кафедра електричних станцій
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Заощадження енергоресурсів за рахунок підвищення ефективності використання гідроагрегатів при їх роботі зі змінною частотою обертання
CФ Артюх, ІІ Червоненко
Енергетика, 7-11, 2014
52014
Повышение энергоэффективности гидроаккумулирующих электростанций
СФ Артюх, ВВ Галат, ВВ Кузьмин, ИИ Червоненко, ЮГ Шакарян, ...
Электрические станции, 33-37, 2014
52014
Исследование динамических свойств системы управления обратимых гидроагрегатов, работающих с переменной частотой вращения
ИИ Червоненко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 60-65, 2015
42015
Improving the energy efficiency of Pumped-storage power plants
SF Artyukh, VV Galat, VV Kuz’min, II Chervonenko, YG Shakaryan, ...
Power Technology and Engineering 48 (5), 396-399, 2015
32015
Синтез системи управління оборотними гідроагрегатами ГАЕС, які працюють зі змінною частотою обертання
СФ Артюх, ІІ Червоненко
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 86-90, 2015
32015
Определение точности моделирования системы управления обратимыми гидроагрегатами Днестровской ГАЭС
СФ Артюх, ИИ Червоненко, СВ Борщев
22016
Структурний синтез системи автоматичного управління оборотних гідроагрегатів, які працюють зі змінною частотою обертання
ІІ Червоненко
НТУ" ХПІ", 2015
22015
Шахтні ГАЕС і шляхи підвищення ефективності їх роботи
СФ Артюх, ІІ Червоненко
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2013
22013
Экономия энергоресурсов за счет повышения эффективности использования гидроагрегатов при их работе с переменной частотой вращения
СФ Артюх, ІІ Червоненко
Енергетика: економіка, технології, екологія, 7-10, 2014
12014
Система регулювання оптимального ККД гідроагрегатів, що працюють зі змінними напорами
СФ Артюх, ІІ Червоненко
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 68-70, 2013
12013
Шахтні гідроакумулюючі електростанції з підвищеною ефективністю роботи гідроагрегатів
СФ Артюх, ІІ Червоненко
НТУ" ХПІ", 2012
12012
Development of a renewable hybrid power plant with extended utilization of pumped storage unit equipment
K Makhotilo, I Chervonenko, EMAH Saad
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 30-37, 2019
2019
Накопители электрической энергии в гибридных генерирующих узлах
ВС Кулешов, КВ Кулешова, ИИ Червоненко
Национальный технический университет" Харьковский политехнический институт", 2017
2017
Комплексний генеруючий вузол-регулятор на базі відновлюваних джерел енергії
КВ Махотіло, ІІ Червоненко
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інчтитут", 2017
2017
Потенціал річок Харківської області для будівництва міні-ГЕС
ОС Головешко, АМ Терещенко, ІІ Червоненко
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інчтитут", 2017
2017
КОМПЛЕКСНЫЙ ЭНЕРГОГЕНЕРИРУЮЩИЙ УЗЕЛ НА ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКАХ ЭНЕРГИИ
КВ Махотило, ИИ Червоненко, ВС Кулешов, КВ Кулешова
Збірник матеріалів конференції:" Енергетичний менеджмент: стан та …, 2017
2017
Створення ефективних енергогенеруючих вузлів, які об'єднують станції на поновлюваних джерелах енергії
КВ Махотило, ИИ Червоненко, ВС Кулешов, КВ Кулешова
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Електричні машини …, 2017
2017
Использование гибридных энергогенерирующих узлов в" умных" сетях
ИИ Червоненко, ВС Кулешов, КВ Кулешова
НТУ" ХПИ", 2017
2017
Комплексні енергогенеруючі вузли в об’єднаній енергетичній системі
ІІ Червоненко, КВ Махотіло, ВС Кулєшов, КВ Кулєшова
Енергетика: економіка, технології, екологія, 115-123, 2017
2017
Создание эффективных энергогенерирующих узлов, объединяющих станции на возобновляемых источниках энергии
КВ Махотило, ИИ Червоненко, ВС Кулешов, КВ Кулешова
НТУ" ХПИ", 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20