Олександр Ломейко / Александр Ломейко / Oleksandr Lomeiko (ORCID: 0000-0001-7407-545X)
Олександр Ломейко / Александр Ломейко / Oleksandr Lomeiko (ORCID: 0000-0001-7407-545X)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Використання методу вакуумного охоложення для попереднього охолодження плодів черешні
ОП Ломейко, ЛВ Єфіменко
Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської …, 2016
62016
Розвиток дуальної форми освіти, як дієвого механізму підвищення якості підготовки фахівців
ОП Ломейко, АП Ломейко, КО Самойчук, КО Самойчук, ВО Олексієнко, ...
ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2020
52020
Теоретичне дослідження технології вакуумного охолодження при зберіганні продукції рослинництва
ОП Ломейко, ЛВ Єфіменко
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове …, 2015
52015
Теоретичне дослідження використання технології вакуумного охолодження при зберіганні продукції рослинництва
ОП Ломейко, ЛВ Єфіменко
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове …, 2015
5*2015
Впровадження дуального навчання в освітній процес
ВМ Кюрчев, ОП Ломейко
Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному закладі, 4-9, 2018
32018
Аналіз впливу рівня початкових знань з математики на результати навчання студентів
ММ Данченко, ОП Ломейко, НЛ Сосницька, НЛ Сосницкая, ...
Математика у технічному університеті ХХІ сторіччя : Всеукр. наук. конф.(15 …, 2017
32017
Монтаж, експлуатація і ремонт машин та обладнання переробних підприємств : (лабораторний практикум) : навч. посібник
ВФ Ялпачик, ОП Ломейко, ВГ Циб, ФЮ Ялпачик, КО Самойчук, ...
32014
Термодинаміка. Аналіз дійсних термодинамічних циклів : монографія
ВР Кулінченко, ОП Ломейко
32012
Vacuum cooling technology for pre-cooling of cherry fruits
O Lomeiko, L Yefimenko, V Tarasenko
Modern Development Paths of Agricultural Production, 281-288, 2019
22019
Процеси і апарати харчових виробництв. Теплообмінні процеси: підручник, книга 3
ВС Бойко, КО Самойчук, КО Самойчук, ВГ Тарасенко, ВГ Тарасенко, ...
12020
Дослідження коефіцієнту корисної дії та балансу потужності зернової дробарки
НО Паляничка, НА Паляничка, ВГ Циб, ВГ Цыб, НВ Лівик, НВ Ливик, ...
ТДАТУ, 2020
12020
Лабораторні дослідження впливу технологічних факторів на процес пророщування солоду
ГІ Харитонова, АИ Харитонова, ВО Олексієнко, ВА Алексеенко, ...
ТДАТУ, 2020
12020
Впровадження внутрішньої системи моніторингу якості освіти в Таврійському державному агротехнологічному університеті
ВМ Кюрчев, ВН Кюрчев, ОП Ломейко, АП Ломейко
Мелітополь: ТДАТУ, 2019
12019
Вплив режимів вакуумного охолодження на збереженість та якість плодів черешні
АЮ Арестов, ОП Ломейко
Современные проблемы холодильной техники и технологии: тезисы док. междунар …, 2011
12011
Основи напірного транспортування
ВР Кулінченко, ОМ Деменюк, ОП Ломейко
Харчова промисловість, 77-81, 2010
1*2010
Методика розрахунку живильника-насосу для флюїдизаційного апарату при заморожування плодової та ягідної продукції
МІ Стручаєв, ОП Ломейко
Современные проблемы холодильной техники и технологии:сборник научных трудов …, 2002
12002
Обгрунтування оптимальної конструкції машини для заморожування плодоовочевої та ягідної продукції у сільському господарстві
ОП Ломейко, МЄ Сердюк
Праці Таврійської державної агротехнічної академії : наукове фахове видання …, 2001
12001
Дослідження живильника флюїдізаційного апарату
ОП Ломейко
Праці Таврійської державної агротехнічної академії : наукове фахове видання …, 2000
12000
Конструкції і розрахунки машин та апаратів переробних виробництв: підручник
ВС Бойко, КО Самойчук, КО Самойчук, ВГ Тарасенко, ВГ Тарасенко, ...
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, 2021
2021
Технологічні параметри інтенсивного пророщування зерна для годівлі птиці
ГІ Гавдида, ВО Олексієнко, ВА Алексеенко, ОП Ломейко, АП Ломейко
Мелітополь: ТДАТУ, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20