Ірина Сілютіна; Силютина И.Н.; Siliutina Iryna
Ірина Сілютіна; Силютина И.Н.; Siliutina Iryna
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University; СНУ ім. В.Даля; доцент кафедри філософії
Підтверджена електронна адреса в snu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування емоційної культури студентів педагогічного училища засобами мистецтва
ІМ Сілютіна
Прийнято до друку 27.08. 2010 р, 1998
101998
Про інформаційно-діяльнісну складову кваліфікації випускника спеціальності Документознавство та інформаційна діяльність
І Сілютіна, М Чурсін
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2009
42009
Аутсорсинг архивного хранения документов
АС Стельмашук, ИН Силютина, ІМ Сілютіна
СНУ ім. В. Даля, 2016
12016
Проблеми підготовки фахівців-документознавців у контексті європейських вимог (досвід роботи у міжнародному проекті Темпус ІV)
ОП Воєводін, ІМ Сілютіна
Вісник Харківської державної академії культури, 147-155, 2013
12013
Особистість у кіберкультурі (до питання про кіберсоціалізацію людини)
ОВ Івушкіна, ІМ Сілютіна
Культура народов Причерноморья, 2013
12013
Про чинники розвитку суспільних відносин щодо інтелектуальної власності
ЧМ М., СІ М.
Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та …, 2019
2019
Отчуждение знаний и феномен аутсорсинга: экономико-технологический и образовательный контексты
СИ Н.
Virtus: Scientific Journal, 153-157., 2018
2018
ПРО РОЛЬ КУЛЬТУРИ У ВИКОРИСТАННІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ Й ТЕХНОЛОГІЙ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
ІМ Сілютіна
2018
Про роль культури у використанні інформаційної техніки й технологій у вищій школі
ММ Чурсін, ІМ Сілютіна
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 116-119, 2018
2018
О формировании нормативно-правовых основ использования информационных систем в сфере высшего образования
ЧН Н., СИ Н.
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 24-39, 2018
2018
Чурсін Микола Миколайович©
ІМ Сілютіна
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 116, 2018
2018
Role of culture concerning information technics and technologies at higher school
M Chursin, I Siliutina
National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald, 2018
2018
Скороварова ЄВ
ІМ Сілютіна
Гілея, 273, 2017
2017
Концепт інформаційної діяльності у сучасному науковому дискурсі
ЄВ Скороварова, ІМ Сілютіна
Гілея: науковий вісник, 273-278, 2017
2017
Інформаційна діяльність в мережевому суспільстві
ІМ Сілютіна
Гілея: науковий вісник, 170-173, 2017
2017
Упровадження електронних архівів в Україні (на прикладі ВНЗ)
ДО Маслик, ІМ Сілютіна
Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017
2017
Віртуалізація документування: правовий аспект
ІМ Сілютіна
Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017
2017
Відчужені знання в системі документної комунікації
ІМ Сілютіна
Полтава: РВВ ПУЕТ, 2016
2016
Інформатизація архіву ВНЗ
ДО Маслік, ІМ Сілютіна, ИН Силютина
СНУ ім. В. Даля, 2016
2016
Взаимодействие специалистов по управлению документами и информационным технологиям
МВ Борисова, ИН Силютина, ІМ Сілютіна
СНУ ім. В. Даля, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20