Елена Акименко
Елена Акименко
Verified email at stu.cn.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Сучасна проблематика оцінки інвестиційної привабливості регіону
М Бутко, С Зеленський, О Акименко
Економіка України, 30-37, 2005
992005
Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник/ [Акименко О. Ю, Волот ОІ та ін.]; за ред. ВС Леня.-К.: Центр навчальної літератури, 2006.–696 с.
В Лень, Акименко
Центр навчальної літератури,, 2006
57*2006
Інвестиційна домінанта сталого розвитку регіону в умовах інтеграції : монографія
М Бутко, О Акименко
Ніжин : ТОВ "Видавництво "Аспект-Поліграф", 232, 2009
422009
Методологічні засади формування інвестиційного потенціалу регіональних господарських систем
А Бутко
Інвестиції: практика та досвід, 3-7, 2008
192008
Генезис теорії інвестицій в процесі еволюції економічної думки
О Акименк
Інвестиції: практика та досвід, 4-11, 0
16*
Методичні підходи до оцінки ефективності інвестицій у регіональних господарських системах
А Бутко
Регіональна економіка, 39-48, 2010
152010
Амортизація як інвестиційний ресурс відновлення основних виробничих фондів підприємства
ОЮ Акименко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 94-101, 2003
112003
Дослідження якісної сутності потенціалу економічної безпеки підприємства у ресурсно-перетворювальному аспекті
СМ Шкарлет, ОЮ Акименко
Сіверянський літопис, 70, 2006
82006
Iнвестицiйна домiнанта сталого розвитку регiону в умовах iнтеграцiї: монографiя
МП Бутко, ОЮ Акименко
72009
Побудова інвестиційно-орієнтованої моделі регіонального розвитку (на матеріалах Чернігівської області), автореферат
ОЮ Акименко
ступеня к-та. екон. наук: спец. 08.00. 05 «Розміщення продуктивних сил і …, 2008
72008
Раціональна організація обліку як основа забезпечення ефективного управління підприємством
ОЮ Акименко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2013
52013
Інвестиційна домінанта сталого розвитку в умовах інтеграції
ОЮА М.П. Бутко
ТОВ Видавництво Аспект-Поліграф, 2009
52009
Тенденції інвестиційного розвитку Чернігівського регіону
ОЮ Акименко
Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів та впровадження стратегії …, 0
5
Інвестиційний менеджмент : теорія і практика: навчальний посібник |Бутко М.П., Акименко О.Ю., Мурашко М.І., Оліфіренко Л.Д., Повна С.В.| за ред. М.П.Бутка
М Бутко, О Акименко, М Мурашко, Л Оліфіренко, С Повна
Ніжин : ТОВ "Видаництво "Аспект-Поліграф", 2009
4*2009
Статистичне та експертно-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком економіки і соціальної сфери
ОЮ Акименко, ВП Пантелеєв, ТВ Дусь, НВ Савчук, ЛМ Алексеєнко, ...
Чернігів: ЧНТУ, 2017
32017
Проблеми облікового забезпечення складання регуляторної та фінансової звітності суб’єктами теплопостачання
АС Акименко, Олена Юріївна, Жолобецька, Марина Борисівна, Петровська
Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Економіка …, 2017
22017
Інформаційна модель автоматизованого аудиту ефективності діяльності підприємства
ОІ Волот, ОЮ Акименко
Проблеми і перспективи економіки та управління, 249-254, 2016
22016
СИНЕРГЕТИЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ ОБРАННЯ УКРАЇНОЮ КУРСУ НА ЄВРОІНТЕГРАЦІЮ
ОЮ Акименко
Проблеми і перспективи економіки та управління, 157-169, 2019
12019
Формування механізму сучасного регулювання зовнішньоекономічної діяльності як важливої передумови розвитку експортно орієнтованого виробництва
ОЮ Акименко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2019
12019
Вихід вітчизняних підприємств на європейський ринок в умовах посилення інтеграційних процесів
ВГ Маргасова, ОЮ Акименко
Проблеми і перспективи економіки та управління, 007-014, 2019
12019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20