Елена Акименко
Елена Акименко
Подтвержден адрес электронной почты в домене stu.cn.ua
НазваниеПроцитированоГод
Сучасна проблематика оцінки інвестиційної привабливості регіону
М Бутко, С Зеленський, О Акименко
Економіка України, 30-37, 2005
912005
Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник/ [Акименко О. Ю, Волот ОІ та ін.]; за ред. ВС Леня.-К.: Центр навчальної літератури, 2006.–696 с.
В Лень, Акименко
Центр навчальної літератури,, 2006
45*2006
Інвестиційна домінанта сталого розвитку регіону в умовах інтеграції : монографія
М Бутко, О Акименко
Ніжин : ТОВ "Видавництво "Аспект-Поліграф", 232, 2009
432009
Методологічні засади формування інвестиційного потенціалу регіональних господарських систем
А Бутко
Інвестиції: практика та досвід, 3-7, 2008
172008
Генезис теорії інвестицій в процесі еволюції економічної думки
О Акименк
Інвестиції: практика та досвід, 4-11, 0
16*
Методичні підходи до оцінки ефективності інвестицій у регіональних господарських системах
А Бутко
Регіональна економіка, 39-48, 2010
122010
Амортизація як інвестиційний ресурс відновлення основних виробничих фондів підприємства
ОЮ Акименко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 94-101, 2003
92003
Побудова інвестиційно-орієнтованої моделі регіонального розвитку (на матеріалах Чернігівської області), автореферат
ОЮ Акименко
ступеня к-та. екон. наук: спец. 08.00. 05 «Розміщення продуктивних сил і …, 2008
72008
Дослідження якісної сутності потенціалу економічної безпеки підприємства у ресурсно-перетворювальному аспекті
СМ Шкарлет, ОЮ Акименко
Сіверянський літопис, 70, 2006
72006
Iнвестицiйна домiнанта сталого розвитку регiону в умовах iнтеграцiї: монографiя
МП Бутко, ОЮ Акименко
62009
Інвестиційна домінанта сталого розвитку в умовах інтеграції
ОЮА М.П. Бутко
ТОВ Видавництво Аспект-Поліграф, 2009
52009
Тенденції інвестиційного розвитку Чернігівського регіону
ОЮ Акименко
Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів та впровадження стратегії …, 0
5
Раціональна організація обліку як основа забезпечення ефективного управління підприємством
ОЮ Акименко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2013
42013
Інвестиційний менеджмент : теорія і практика: навчальний посібник |Бутко М.П., Акименко О.Ю., Мурашко М.І., Оліфіренко Л.Д., Повна С.В.| за ред. М.П.Бутка
М Бутко, О Акименко, М Мурашко, Л Оліфіренко, С Повна
Ніжин : ТОВ "Видаництво "Аспект-Поліграф", 2009
2*2009
Проблеми облікового забезпечення складання регуляторної та фінансової звітності суб’єктами теплопостачання
АС Акименко, Олена Юріївна, Жолобецька, Марина Борисівна, Петровська
Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Економіка …, 2017
12017
Інформаційна модель автоматизованого аудиту ефективності діяльності підприємства
ОІ Волот, ОЮ Акименко
Проблеми і перспективи економіки та управління, 249-254, 2016
12016
Інвалютні операції підприємств: бухгалтерський аспект
ОЮ Акименко, ОВ Сизоненко
V Міжнародна науково-практична конференція "Теорія і практика стратегічного …, 2015
12015
Генезис сутнісних ознак інноваційного підприємництва та його вплив на процеси модернізації регіональної економіки
П Акименко
Збірник наукових праць, 7-17, 2012
1*2012
ЗМІНА СТАНУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ВИХОДЯЧИ З ВИМОГ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
ОЮ Акименко, ВВ Акименко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету: зб. наук …, 2011
12011
Вихід підприємств на зовнішній ринок в умовах обрання Україною стратегічного курсу на Євроінтеграцію
ОЮ Акименко, ЮВ Мінченко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20