Колот Анатолій Михайлович Kolot Anatoliy
Колот Анатолій Михайлович Kolot Anatoliy
КНЕУ імені Вадима Гетьмана, кафедра управління персоналом та економіки праці
Підтверджена електронна адреса в kneu.kiev.ua
НазваПосиланняРік
Мотивація персоналу: підручник
АМ Колот
К.: КНЕУ, 2002
1030*2002
Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу
АМ Колот, АМ Колот
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 1998
4431998
Соціально-трудові відносини: теорія та практика регулювання: Монографія
АМ Колот
К.: КНЕУ, 2003
364*2003
innovative work and intellectual capital in the form factors of the knowledge economy/A. Colot
AM Kolot
Economic Theory, 2007
235*2007
Соціально-трудова сфера: стан відносин, нові виклики, тенденції розвитку: монографія
АМ Колот
К.: КНЕУ 251 (5), 32, 2010
223*2010
Менеджмент персоналу
ВМ Данюк, ВМ Петюх, АМ Колот
КНЕУ, 2006
1662006
Оплата праці на підприємстві: організація та удосконалення
АМ Колот
К.: праця, 11, 1997
1121997
Корпоративна соціальна відповідальність: еволюція та розвиток теоретичних поглядів
АМ Колот
Економічна теорія, 2013
99*2013
Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія / [АМ Колот, ОА Грішнова та ін.]; за наук. ред. АМ Колота
АМ Колот, ОА Грішнова
К.: КНЕУ, 2012
91*2012
Мотивація і стимулювання праці в умовах переходу до ринку
ВМ Абрамов, ВМ Данюк, АМ Колот
Одеса: ОКФА, 15, 1995
751995
Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації: монографія
ДГ Лук’яненко, ЗВ Герасимчук, АМ Колот
К.: КНЕУ, 444-471, 2001
732001
Трансформация института занятости как составляющая глобальных изменений в социально-трудовой сфере: феномен прекаризации
АМ Колот
Уровень жизни населения регионов России, 93-101, 2013
66*2013
Реалізація основних принципів Болонської декларації при підготовці фахівців економічного профілю
А Колот
Вища школа, 20-33, 2004
662004
Трансформація інституту зайнятості як складова глобальних змін у соціально-трудовій сфері
А Колот
Україна: аспекти праці, 3-14, 2009
60*2009
Соціальна відповідальність людини як чинник стійкої соціальної динаміки: теоретичні засади
А Колот
Україна: аспекти праці, 3-9, 2011
56*2011
Основи економічної теорії
АА Чухно, АМ Колот
56*2001
Экономика и организация труда. Монография
ИН Погорелов, ИМ Погорелов, ПГ Перерва, СА Мехович, АМ Колот
Х. : Фактор, 2007
52*2007
Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку: Монографія
АМ Колот
К.: КНЕУ, 2010
51*2010
Асиметрії розвитку соціально-трудової сфери: прояви, причини, передумови подолання
АМ Колот
Актуальні проблеми економіки, 205-211, 2012
49*2012
Економіка праці та соціально-трудові відносини
А Колот, О Грішнова, О Герасименко
Україна: аспекти праці, 49-49, 2010
45*2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20