Кафедра математики
Кафедра математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Підтверджена електронна адреса в hnpu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Дидактичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів математики у вищих педагогічних навчальних закладах
ВГ Моторіна
ГС Сковороди, 2005
752005
Алгебра і початки аналізу: дворівневий підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закладів
ЄП Нелін, ОЄ Долгова
ЄП Нелін, 2007
322007
Алгебра і початки аналізу: дворівневий підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закладів
ЄП Нелін, ОЄ Долгова
ЄП Нелін, 2007
322007
Диференціація навчання в процесі групової форми його організації (на прикладі предметів природничо-математичного циклу)
ТІ Дейніченко
ТІ Дейніченко–Х, 2006
322006
Технології навчання математики в сучасній школі: Монографія
ВГ Моторіна
Х.:«Лемінги, 2001
162001
Міжпредметні зв’язки як головна умова професійної підготовки вчителя математики
ВГ Моторіна
Зб. наук. праць. Педагогічні науки, 158-162, 2002
142002
Харківська науково-педагогічна школа: теоретичні здобутки та досвід (20–70-ті рр. XX ст.)
ІФ Прокопенко, ЛД Попова, ІТ Сіра
Х.: ХНПУ, 104-106, 2007
112007
Технологія підготовки вчителя математики до уроку: Навчальний посібник для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних навчальних закладів
ВГ Моторіна
Моторіна ВГ-X, 1998
101998
Алгебра и начала математического анализа. 11
СМ Никольский
Просвещение, 2008
82008
Алгебра и начала анализа: двухуровневый учеб.[для 11 кл. общеобразоват. учеб. заведений]
ЕП Нелин, ОЕ Долгова
Харьков: Мир детства, 2006
72006
Педагогічна підтримка в системі роботи вчителя
ТІ Дейніченко
Педагогіка та психологія: зб. наук. праць.–Х.: ОВС, 88-92, 2002
62002
Дидактические и методические основы профессиональной подготовки будущих учителей математики в высших педагогических учебных заведениях
ВГ Моторина
степени д-ра пед. наук. Спец. 13.00. 04 “Теория и методика профессионального …, 2005
52005
ФОРМУВАННЯ УНІВЕРСАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДІЙ ПРИ НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ
ЄП Нелін, ОЄ Долгова, ЄП Нелін, ОЄ Долгова
ШАНОВНІ УЧАСНИКИ, 72, 2015
2015
Теоретичні основи формування графічної компетентності майбутніх вчителів математики засобами ІКТ
ВГ Моторіна, ЄЮ Сизоненко
Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного …, 2014
2014
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ УМІНЬ І ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ АЛГЕБРИ І ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ ЗА ДВОРІВНЕВИМИ ПІДРУЧНИКАМИ
ЄП Нелін, ЄП Нелін
Друкується згідно рішення вченої ради Сумського державного педагогічного …, 2012
2012
Підвищення якості фахової підготовки вчителя математики засобами педагогічного тестування
ЄП Нелін, ЮС Сушко
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2012
2012
Проектування цілей і змісту підсумкового повторення курсу алгебри і початків аналізу в 11 класі у контексті компетентнісного підходу до навчання
ЄП Нелін
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2012
2012
РОЗВИТОК МИСЛЕННЯ УЧНІВ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
ВГ Моторіна, ЄЮ Сизоненко, ВГ Моторіна, ЄЮ Сизоненко
Друкується згідно рішення вченої ради Сумського державного педагогічного …, 2012
2012
Электронные учебные издания, основанные на концепт-картах
А Водолаженко, Е Сизоненко
Видавництво Львівської політехніки, 2012
2012
ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ДО ТЕХНІЧНОГО КОНСТРУЮВАННЯ МЕТОДАМИ ІМІТАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ
Т Дейніченко, Г Дейниченко
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20