Підписатись
Valeriia Loiko / Валерія Лойко
Valeriia Loiko / Валерія Лойко
Київський столичний Університет імені Бориса Грінченка; Boris Grinchenko Kyiv Metropolita University
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід: Монографія
МП Денисенко, ЛІ Михайлова, ІМ Грищенко, АП Гречан, ВВ Лойко, ...
Суми: ВТД «Університетська книга», 2008
712008
Шляхи збільшення обсягу прибутку та підвищення дієвості управління прибутком промислового підприємства в сучасних умовах господарювання
ВВ Лойко, ЄС Несенюк
International scientific journal, 68-71, 2015
482015
Економіка підприємства
ВВ Лойко, ТП Макаровська
Київський университет технологій та дизайну (КНУТД), 2015
422015
Економічна безпека суьєктів господарської діяльності в умовах глобальної фінансової кризи: Монографія. ІБМ "Університет КРОК"
ОА Кириченко, МП Денисенко, ВС Сідак, ЛС М., СА Єрохін, ОІ Захаров, ...
342010
Загрози економічній безпеці промислового підприємства: сутність та класифікація [Електронний ресурс]
ВВ Лойко
Ефективна економіка, 2015
302015
Енергетична безпека в контексті економічної безпеки
ВВ Лойко
Ефективна економіка, 2013
212013
Integration of Ukraine into the European banking system: cleaning, rebooting and Basel III
A Ramskyi, V Loiko, O Sobolieva-Tereshenko, D Loiko, Z Valeriia
Banks and Bank Systems (open-access) 12 (Issue #4), 163-174, 2017
20*2017
Проблеми розвитку циркулярної економіки в Україні.
ВВ Лойко
IІI International Scientific Conference From the Baltic to the Black Sea …, 2019
182019
Trade in the Decade Following the Collapse of the USSR
O Aleksandrova, V Loiko, N Vinnikova
Visual Anthropology 33, 128-137, 2020
162020
Система управління витратами промислового підприємства
ВВ Лойко, БО Журавський
Міжнародний науковий журнал 2 (Випуск 1), С. 59-62, 2016
15*2016
Підтримка та розвиток малого та середнього бізнесу в Україні в умовах війни.
ВВ Лойко, БВ Александров
European scientific journal of Economic and Financial innovation., 228 – 237, 2023
142023
Теоретико- методологічні основи інвестиційно-інноваційної безпеки національної економіки України: Монографія
ІМ Грищенко, ВМ Узунов, МП Денисенко, ВВ Лойко
14*2013
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ FEATURES OF FORMATION ASSORTMENT POLICY OF RETAILERS
ВВ Лойко, РВ Бичковський
Глобальні та національні проблеми випуск 8, 491-494, 0
13*
Моніторинг рівня економічної безпеки промислового підприємства
ВВ Лойко
Ефективна економіка, www.economy.nayka.com.ua/, 2015
122015
Експертна система як інструмент визначення рівня економічної безпеки
ВВ Лойко, ДМ Лойко
Науково-технічна інформація, 41-46, 2015
112015
Застосування інструментів інтернет-маркетингу як сучасного засобу рекламної діяльності підприємства
ВВ Лойко, ЄМ Лойко
European scientific journal of Economic and Financial innovation., 45-55, 2020
102020
Інновації як рушійна сила банківської діяльності
ВВ Лойко, ТМ Башкирцева
European scientific journal of Economic and Financial innovation, 73-83, 2018
10*2018
ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО НАБОРУ ПІДПРИЄМСТВА INVESTMENT STRATEGY IN THE STRATEGIC SETS ENTERPRISE
ВВ Лойко, ІВ Бродюк
Глобальні та національні проблеми економіки, 2015
92015
Банківська система України: стан та перспективи розвитку
ВВ Лойко, ВВ Павленко
Ефективна економіка, www.economy.nayka.com.ua/, 2015
92015
Стан та перспективи розвитку легкої промисловості в контексті економічної безпеки України
ДМ Лойко, ВВ Лойко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2013
92013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20