Follow
Максим Назар
Максим Назар
кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник
Verified email at bigmir.net - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Дистанційне навчання: психологічні засади
МЛ Смульсон, ЮІ Машбиць, ЮМ Ільіна, ММ Назар, ПП Дітюк, ...
Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012, 2012
512012
Інтернет-спілкування як чинник особистісних змін у юнацькому віці
ММ Назар
Назар Максим Миколайович, 2010
452010
Характерні психологічні особливості дистанційної освіти через мережу Інтернет
ММ Назар
Медіаосвіта в Україні: наукова рефлексія викликів, практик, перспектив 1 (1 …, 2013
272013
Когнітивний базис створення моделі респондента
ММ Назар, ДС Мещеряков
Научный поиск: Сб. научных работ студентов, аспирантов и преподавателей 2 …, 2013
232013
Розвиток суб’єктної активності дорослих у віртуальному просторі: монографія
МЛ Смульсон, ПП Дітюк, ІГ Коваленко-Кобилянська, ДС Мещеряков, ...
Смульсон МЛ (Ред.). Київ: Інститут психології імені ГС Костюка НАПН України, 2018
222018
Інтелектуальний розвиток дорослих у віртуальному освітньому просторі (методичні рекомендації)
МЛ Смульсон, ЮМ Лотоцька, ММ Назар, ПП Дітюк, ...
Інститут психології імені ГС Костюка НАПН України, 2015
222015
Специфіка психологічного впливу навчання користувачів мережі Інтернет
ММ Назар
Освіта дорослих в Україні: IX Міжнар. наук.-практ. конф.,(Київ, 11–17 вер …, 2008
192008
Психологічні засади проєктування інтернет-ресурсів для розвитку суб’єктності дорослих
МЛ Смульсон, ДС Мещеряков, ММ Назар
Технології розвитку інтелекту 3 (28), 2020
182020
Суб’єктна активність в контексті формування комунікативної компетентності
ММ Назар
Технології розвитку інтелекту, 2016
182016
Потенціали інтернет-тренінгів для оптимізації психологічного стану студентів
ММ Назар
Психологія і особистість: Науковий журнал 1 (3), 120-130, 2013
172013
Психологічний вплив спілкування у мережі Інтернет на формування певних особистісних особливостей її користувачів
ММ Назар
Збірник наукових праць" Проблеми сучасної психології", 2009
172009
Психологічні підходи до розробки моделі респондента, що мотивований брати участь у дистанційних навчальних курсах
ДС Мещеряков, ММ Назар
Технології розвитку інтелекту, 2014
122014
КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДОРОСЛИХ У ВІРТУАЛЬНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
МЛ Смульсон, ЮМ Лотоцька, ММ Назар, ПП Дітюк, ОЮ Коміссарова, ...
Технології розвитку інтелекту.–2012.–Т1, 2015
112015
Чинники ефективності групової навчально-психологічної роботи у мережі інтернет для розвитку суб'єктності
ДС Мещеряков, ММ Назар
НДУ ім. М. Гоголя, 2020
102020
Перспективи застосування інтернет-тренінгів для розвитку суб’єктної активності та становлення суб’єктності
ММ Назар, ДС Мещеряков
Vzdelávanie a Spoločnosť: Medzinárodný nekonferenčný zborník 1 (4), 310-317, 2019
102019
Інтернет-навчання як базова властивість інформаційного суспільства
ММ Назар
Теорія і практика сучасної психології 2 (1), 83-87, 2019
102019
Подальші перспективи психологічних досліджень спілкування через мережу Інтернет
ММ Назар
Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми (Психологія нового …, 0
10*
Проблеми формування віртуального освітнього простору
ММ Назар
Практична психологія та соціальна робота 2 (182), 239-248, 2013
92013
Розвиток суб’єктності засобами дистанційного групового навчання у віртуальному просторі
ММ Назар
Технології розвитку інтелекту 4 (2), 27, 2020
82020
Компоненти продуктивного дистанційного навчального курсу
ММ Назар
New computer technology 17, 114-128, 2019
82019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20